Studii Masterat

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

REZULTATE ADMITERE MASTERAT

FACULTATEA DE POLITIE
FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE POLITIE DE FRONTIERA
FACULTATEA DE POMPIERI
Listele finale cu rezultatele obținute la examenul de admitere la studiile universitare de masterat “Managementul Situațiilor de Urgență” organizat de Facultatea de Pompieri – septembrie 2019:Listele provizorii cu rezultatele obținute la examenul de admitere la studiile universitare de masterat “Managementul Situațiilor de Urgență” organizat de Facultatea de Pompieri – septembrie 2019:

FACULTATEA DE ARHIVISTICA
Liste finale cu ierarhizarea candidaților după susținerea examenului de admitere la studii universitare de masterat – septembrie 2019: