ANUNTURI

30 martie 2020
A N U N Ţ

H.S.U. 48 din 26 martie 2020 privind înființarea a trei posturi de asistent de cercetare științifică în cadrul Proiectului Graphene4life- Facultatea de Pompieri- Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență.
MAI MULT

30 martie 2020
A N U N Ţ

H.S.U. 47 din 26 martie 2020 privind validarea listei posturilor didactice propuse pentru ocupare prin concurs - Semestrul II-anul universitar 2019-2020
MAI MULT

11 martie 2020
A N U N Ţ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR recrutați și selecționați de către Ministerul Apărării Naționale la concursul de admitere la Programul de Studii Universitare de Licență organizat de Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie-august 2020.
MAI MULT

03 decembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării postului de conducere vacant de Șef birou (poziția 415) la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică și Perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale
MAI MULT

03 decembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de Instructor de poliție principal I (poziția 26) și Instructor de poliție principal V (poziția 28) la Facultatea de Poliție - Departamentul de Poliție, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale
MAI MULT

03 decembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Instructor de poliție principal I (poziția 112) la Facultatea Poliție de Frontieră - Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale
MAI MULT

22 noiembrie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de conducere vacant de Șef birou la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică şi Perfecţionarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prevăzut cu gradul de comisar șef de poliție, la poziţia 415 din statul de organizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului1 și având în vedere Memorandumul cu tema ”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 12.724/07.05.2018
MAI MULT

21 noiembrie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de Instructor de poliție principal I la Facultatea Poliție de Frontieră – Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și pregătire Schengen, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliţie, la poziţia 112 din statul de organizare al Academiei, disciplinele: Investigarea criminalității transfrontaliere-An IV-Drept IF Frontieră, Analiza de risc-An II-OSP-IF și anul II IFR-Frontieră; Tactica Poliției de Frontieră 3- An III-Drept-IF Frontieră; Proceduri în activitatea de Pașapoarte-OSP-IF Pașapoarte;
MAI MULT

12 noiembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ cu privire la scoaterea la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, a două posturi vacante: instructor de poliție principal I și instructor de poliție principal V.
MAI MULT

04 noiembrie 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.238/31.10.2019
MAI MULT

01 noiembrie 2019
A N U N Ţ

COMUNICARE privind rezultatul referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

23 septembrie 2019
A N U N Ţ

Anunț privind desfășurarea alegerilor prin referendum a modalității de desemnare a Rectorului Academiei de Poliție „A.I.Cuza”, în mandatul 2020-2024
MAI MULT

18 septembrie 2019
A N U N Ţ

Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor
MAI MULT

17 septembrie 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.132/05.08.2019
MAI MULT

09 august 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.133/05.08.2019
MAI MULT

16 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 163 din statul de organizare al Facultății de Jandarmi – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

16 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Pompieri, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 262 din statul de organizare al Facultății de Pompieri – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

15 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 163 din statul de organizare al Facultății de Jandarmi – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

15 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Pompieri, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 262 din statul de organizare al Facultății de Pompieri – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

11 iulie 2019
A N U N Ţ

LISTA CANDIDAȚILOR CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea, cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV) al Facultății de Jandarmi - Formațiuni studenți – Instructori militari
MAI MULT

08 iulie 2019
A N U N Ţ

Planificarea candidaților MAI la instituțiile de învățământ MApN și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu” pentru susținerea probelor eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanței fizice) organizate în perioada 10-14.07.2019
MAI MULT

05 iulie 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.118/01.07.2019
MAI MULT

21 iunie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de comandant pluton (instructor militar IV) la Facultatea de Pompieri - Formațiuni studenți - Instructori militari (poziția 262 din statul de organizare al instituției), cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Pompieri (promoția 2019)
MAI MULT

21 iunie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de comandant pluton (instructor militar IV) la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți - Instructori militari (poziția 163 din statul de organizare al instituției), cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi (promoția 2019)
MAI MULT

21 iunie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind existența unui post vacant de ofițer de poliție și a unui post vacant de agent de poliție
MAI MULT

28 mai 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind existența a patru posturi vacante de ofițer de poliție și trei posturi vacante de agent de poliție
MAI MULT

29 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general administrativ din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

29 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă ofițer specialist III la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică -poz. 576 din statul de organizare -
MAI MULT

29 martie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind soluționarea contestației depuse în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de director general administrativ din cadrul Academiei de Poliție ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

27 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă ofițer specialist III la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică -poz. 576 din statul de organizare -
MAI MULT

26 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general administrativ din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

26 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă agent I la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 577 din statul de organizare -
MAI MULT

22 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă agent I la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 577 din statul de organizare -
MAI MULT

22 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă ofițer principal II la Biroul Achiziții - poz. 495 din statul de organizare -
MAI MULT

21 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă ofițer specialist I la Biroul Întreținerea Patrimoniului imobiliar - poz. 527 din statul de organizare -
MAI MULT

20 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă ofițer principal II la Biroul Achiziții - poz. 495 din statul de organizare -
MAI MULT

19 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă ofițer specialist I la Biroul Întreținerea Patrimoniului imobiliar - poz. 527 din statul de organizare -
MAI MULT

19 martie 2019
A N U N Ţ

LISTĂ cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director general administrativ, (poziția 4 din statul de organizare)
MAI MULT

18 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național de Afaceri Interne din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

18 martie 2019
A N U N Ţ

ANUNŢ privind soluționarea contestațiilor în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național de Afaceri Interne din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

18 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist III la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 576 din statul de organizare -
MAI MULT

15 martie 2019
A N U N Ţ

Informare candidaţi cu privire la modificarea graficului de concurs, organizat pentru ocuparea unui post de ofiţer la Biroul Cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic, poz. 576
MAI MULT

14 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de agent I la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 577 din statul de organizare -
MAI MULT

13 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național De Afaceri Interne din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

13 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer principal II la Biroul Achiziții - poz. 495 din statul de organizare -
MAI MULT

11 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic - poz. 527 din statul de organizare –
MAI MULT

04 martie 2019
A N U N Ţ

În conformitate cu Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, cu data prezentului anunț se revine la anunțul de concurs nr. 5.181.758 din 21.12.2018, astfel:
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, pentru mandatul 2016-2020, funcția de director general administrativ, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliţie, la poziţia 4 din statul de organizare al instituției ...
MAI MULT

25 februarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 20, disciplinele „Bazele activității informative”, „Metode și tehnici operative” şi „Combaterea criminalității organizate”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, poziţia 46, disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE CONCURSURILOR organizate pentru ocuparea următoarelor posturi didactice de la Facultatea de Jandarmi, Departamentul de Jandarmi:
1. Conferențiar universitar, Poziția 141, disciplinele Tactici, tehnici și procedee de intervenție, Tactica Jandarmeriei și Pregătire militară generală;
2. Conferențiar universitar, Poziția 142, disciplinele Comunicare și dialog în domeniul ordinii publice și Protecția informațiilor clasificate;
3. Conferențiar universitar, Poziția 143, disciplinele Tactica Jandarmeriei, Tactici, tehnici și procedee de intervenție și Pregătire militară generală.

MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 38, disciplinele „Psihologie judiciară” și „Etică și integritate”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 53, disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi didactice vacante din Statul de funcţii didactice al Departamentului de Arhivistică-Istorie:
1. Conferenţiar universitar (civil), poziţia 279, disciplinele: Ştiinţe auxiliare ale istoriei I; Introducere în arhivistică: istoric, legislaţie şi terminologie; Administrarea arhivelor curente şi intermediare
- DIACONU Ana-Felicia: REUŞIT/ADMIS;
2. Lector universitar (civil), poziţia 284: Limba izvoarelor: greaca; Paleografie: greaca; Istorie medievală a românilor; Gestiunea arhivelor medievale
- BARBĂLATĂ Oana: REUŞIT/ADMIS;
3. Lector universitar (civil), poziţia 286: Istoria modernă a românilor; Istoria contemporană a românilor; Instituţiile în România contemporană; Metodologia cercetării istorice
- CONSTANTIN Cristian: REUŞIT/ADMIS.

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE CONCURSURILOR organizate pentru ocuparea următoarelor posturi didactice în cadrul Departamentului de Limbi străine la disciplina „Limba străină aplicată în domeniul OSP”, susținute în zilele de 18 și 19 februarie 2019:
1. Postul: Conferenţiar universitar, Poziţia 122
2. Postul: Lector universitar, Poziţia 124
3. Postul: Lector universitar, Poziţia 126
4. Postul: Lector universitar, Poziţia 127
5. Postul: Lector universitar, Poziţia 128
6. Postul: Asistent universitar, Poziţia 131

MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului didactic de lector universitar la disciplinele Investigarea criminalității transfrontaliere și Analiza de risc, poziția 109 - Facultatea de Poliție de Frontieră / Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și pregătire Schengen susținut în ziua de 18 februarie 2019.
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din statul de funcții didactice al Departamentului de Inginerie și Situații de Urgență, Facultatea de Pompieri:
1. Conferențiar universitar, poziția 242, disciplinele ”Teoria arderii, procedee și substanțe de stingere”, ”Comportarea și protecția la foc a construcțiilor și instalațiilor”, ”Antrenamente de specialitate II”
– ANGHEL ION – REUȘIT/ADMIS;
2. Conferențiar universitar, poziția 243, disciplinele ”Cunoaștere și instrucție la tehnica de intervenție pentru situații de urgență I”, ” Cunoaștere și instrucție la tehnica de intervenție pentru situații de urgență II”, ”Fiabilitate și siguranță în funcționare II”, ”Tehnici de descarcerare și prim ajutor II”
– TROFIN AUREL – REUȘIT/ADMIS.

21 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statul de funcții al Departamentului de Drept Penal:
1. Lector universitar, poziţia 181, disciplinele „Drept penal. Partea specială”, „Criminologie”
– Rotaru Mihaela – REUȘIT/ADMIS;
2. Asistent universitar, poziţia 182, disciplinele „Drept penal. Partea specială”, „Criminologie”
– Voicescu Vlad Alexandru – REUȘIT/ADMIS

21 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 53, disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

21 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statul de funcții al Departamentului de Drept Public și Administrație Publică:
1. conferențiar universitar, poziția 212, disciplina „Drept Administrativ”
– Cîrciumaru Andreea Rurela – REUȘIT/ADMIS;
2. conferențiar universitar poziția 216 disciplina „Dreptul Mediului”
– Pîrvu Elena Loredana – REUȘIT/ADMIS.

21 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare şi baremele de notare pentru probele de concurs susţinute în vederea ocupării postului vacant de lector universitar (civil), poziţia 286 de la Facultatea de Arhivistică
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 20, disciplinele „Bazele activității informative”, „Metode și tehnici operative” şi „Combaterea criminalității organizate”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURS pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar, poziţia 216, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURS pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar, poziţia 212, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statul de funcții al Departamentului de Drept privat:
1. Lector universitar, poziția 202, disciplinele ”Dreptul muncii” şi ”Drept civil. Drepturile reale. Teoria obligațiilor”
– candidat Băbeanu-Măcărescu Ana-Maria-Adriana – REUȘIT/ADMIS;
2. Lector universitar, poziția 203, disciplinele ”Drept civil. Teoria generală. Persoanele” şi ”Dreptul muncii”
– candidat Dumitrache Ștefania-Alina – REUȘIT/ADMIS;
3. Asistent universitar, poziția 205, disciplinele ”Drept civil. Teoria generală. Persoanele”, ”Dreptul familiei” şi ”Drept civil. Contracte. Succesiuni”
– candidat Panțu Ioana Cristina - REUȘIT/ADMIS.

20 februarie 2019
A N U N Ţ

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI la concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer/agent de poliție cu recrutare în vederea încadrării directe
MAI MULT

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziţia 131, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 128, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 124, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTAT CONCURS Lector universitar, poziția 222, disciplinele „Dreptul Uniunii Europene”, „Drept Internațional Umanitar”
MAIEREAN Laura Elena – REUȘIT/ADMIS.

19 februarie 2019
A N U N Ţ

Concurs pentru ocuparea postului poziția 242 de conferențiar universitar - Facultatea de Pompieri
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 127, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 126, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferențiar universitar, poziţia 122, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 109, disciplinele „Investigarea criminalității transfrontaliere” și „Analiza de Risc”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar
MAI MULT

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru probele de concurs susținute în vederea ocupării postului vacant de asistent universitar, poziția 205 - Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru probele de concurs susținute în vederea ocupării posturilor vacante de lector universitar, pozițiile 202 și 203 - Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Concurs pentru ocuparea postului poziția 243 de conferențiar universitar - Facultatea de Pompieri
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare şi baremele de notare pentru probele de concurs susţinute în vederea ocupării postului vacant de lector universitar (civil), poziţia 284 de la Facultatea de Arhivistică
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

16 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, Poziția 38, Disciplinele „Psihologie judiciară” și „Etică și integritate”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat la Serviciul Logistic - Biroul Norme de echipare și hrănire
MAI MULT

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I fochist din cadrul Serviciului Logistic - Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar
MAI MULT

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului vacant de conferenţiar universitar (civil), poziţia 279 de la Facultatea de Arhivistică
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziția 222, disciplinele „Dreptul Uniunii Europene”, „Drept Internațional Umanitar” din Departamentul Drept Public și Administrație Publică
GRILA EVALUARE PRELEGERE POST

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziția 222, disciplinele „Dreptul Uniunii Europene”, „Drept Internațional Umanitar” din Departamentul Drept Public și Administrație Publică
GRILA EVALUARE PERFORMANȚE PROFESIONALE

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Asistent universitar, Poziţia 182 Disciplinele „Drept penal. Partea specială”, „Criminologie”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, Poziţia 181 Disciplinele „Drept penal. Partea specială”, şi „Criminologie”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 143 Disciplinele „Tactica Jandarmeriei”, „Tactici, tehnici și procedee de intervenție” și „Pregătire militară generală”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 142 Disciplinele „Comunicare și dialog în domeniul ordinii publice și Protecția informațiilor clasificate
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 141 Disciplinele „Tactici, tehnici și procedee de intervenție”, „Tactica Jandarmeriei” și „Pregătire militară generală”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 46 Disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

14 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I (croitor) și muncitor calificat IV-I (frizer) la Serviciul Logistic – Biroul Norme de echipare și hrănire
MAI MULT

14 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – îngrijitor, prevăzute la pozițiile 561, 570-571 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

14 februarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

13 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor necalificat prevăzute la pozițiile 622-631 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

13 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I (fochist) prevăzute la pozițiile 548 și 549 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

12 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual de muncitor calificat IV-I croitor și muncitor calificat IV-I frizer prevăzute la pozițiile 646-647, respectiv 649 din statul de organizare al Academiei de Poliție
MAI MULT

11 februarie 2019
A N U N Ţ

LISTĂ CU CANDIDAȚII CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Asigurarea calității învățământului și metodologii, poz. 358 din statul de organizare
MAI MULT

11 februarie 2019
A N U N Ţ

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR înscriși la concursurile organizate de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante în scopul încadrării directe
MAI MULT

08 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual îngrijitor prevăzute la pozițiile 561, 570-571 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

08 februarie 2019
A N U N Ţ

LISTĂ CU CANDIDAȚII CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Logistic, poz. 497 din statul de organizare
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

În baza rezoluției cu privire la verificarea informațiilor din fișele de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs și a documentelor depuse la dosarele de concurs, Biroul Juridic al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” a certificat prin AVIZ POZITIV îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs de către următorii candidați:
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I (ospătar) la Serviciul Logistic – Biroul Norme de echipare și hrănire
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante muncitor calificat IV-I (electrician) la Serviciul Logistic – Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor necalificat prevăzute la pozițiile 622-631 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I (fochist) prevăzute la pozițiile 548 și 549 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

06 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent II-IA la Serviciul Logistic – Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică
MAI MULT

06 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I (croitor) și muncitor calificat IV-I (frizer) prevăzute la pozițiile 646-647, respectiv 649 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar III-I la Facultatea de Arhivistică - Secretariat facultate
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Expert-consultant gr.IA și expert gr.II-I la Facultatea de Arhivistică - Școala Națională de Perfecționare Arhivistică ”Aurelian Sacerdoțeanu”
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual muncitor calificat IV-I ospătar prevăzute la pozițiile 603, 609-610, 637-638 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual muncitor calificat IV-I electrician prevăzute la pozițiile 532 și 536 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de bibliotecar II-IA la Secretariat Academie – Compartimentul biblioteca universitară
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar III-IA la Facultatea de Poliție de Frontieră - Secretariat facultate
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual - referent II-IA prevăzut la poziția 578 din ștatul de organizare al Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție la Biroul Achiziții (poziția 495 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție la Biroul Întreținerea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Serviciului Logistic (poziția 527 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție la Biroul Cadastru, Investiții și Supraveghere Tehnică din cadrul Serviciului Logistic (poziția 576 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de agent de poliție la Biroul Cadastru, Investiții și Supraveghere Tehnică din cadrul Serviciului Logistic (poziția 577 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei interviu la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual „secretar III-I” la Facultatea de Arhivistică – Secretariat Facultate şi „expert – consultant gr.IA” respectiv „expert gr. II-I” la Facultatea de Arhivistică – Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”.
„secretar III-I” Facultatea de Arhivistică – Secretariat Facultate

„expert – consultant gr.IA” si „expert gr. II-I” Facultatea de Arhivistică – Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Proces-verbal de solutionare a contestației pentru proba scrisă a concursului de ocupare a postului de referent II-IA (personal conreactual cu studii medii) la Serviciul Logistic - Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică
MAI MULT

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de șef detașament (instructor de poliție 1), pozițiile 84, 85, și 86 din stat, la Facultatea de Poliție – Formațiuni studenți – Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual - secretar III-IA prevăzut la poziția 136 din ștatul de organizare al Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual - bibliotecar II-IA prevăzute la pozițiile 400 și 401 din ștatul de organizare al Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

30 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de director adjunct la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 304 din statul de organizare al instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

30 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei scrise la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual „muncitor calificat IV-I (electrician)” şi muncitor calificat IV-I (ospătar).
muncitor calificat IV-I (electrician)
muncitor calificat IV-I (ospătar)

30 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de instructor superior (șef an de învățământ), poziția 81 din stat, la Facultatea de Poliție – Formațiuni studenți – Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

29 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual „referent II-IA” la Serviciul Logistic – Biroul Cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică.
MAI MULT

28 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele probei scrise obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal expert-consultant gr. IA și expert gr. II-I, pozițiile 289 și 292 din statul de orgazare al, Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

28 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - secretar III-I, poziția 293 din stat, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

25 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de șef detașament, pozițiile 84, 85 și 86 din stat, la Facultatea de poliție - Formațiuni studenți - Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

25 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual-secretar III-1A, poziția 136 din statul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

25 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de personal contractual-bibliotecar II-1A, pozițiile 400 și 401 din statul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

23 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de instructor superior (șef an de învățământ), poziția 81 din stat, la Facultatea de Poliție – Formațiuni studenți – Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

23 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Anunţ referitor la modificarea datei de susţinere a probei interviu privind concursul organizat în vederea ocupării postului de şef birou la Biroul Statistică şi acte de studii din cadrul Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

22 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaților înscriși la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor de personal contractual din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” București care, în urma susținerii evaluării psihologice, pot continua procedura de recrutare
MAI MULT

21 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Anunț privind modificarea graficului de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ, pentru mandatul 2016-2020.
MAI MULT

17 ianuarie 2019
A N U N Ţ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

16 ianuarie 2019
A N U N Ţ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
întocmirea fişei de aptitudine în muncă

16 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele contestațiilor formulate la selecția dosarelor de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual.

Facultatea de Poliție de Frontieră: secretar III-IA (M)

Secretariat Academie: bibliotecar II-IA (M)

15 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual.

Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar: muncitor calificat IV-I (lăcătuș); / muncitor calificat IV-I (fochist) / îngrijitor

Biroul Norme de echipare și hrănire: muncitor necalificat / muncitor calificat IV-I (croitor); muncitor calificat IV-I (frizer)

14 ianuarie 2019
A N U N Ţ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (frizer) la Serviciul Logistic - Biroul Norme de echipare și hrănire.
Update: tematică și bibliografie

14 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual.

Facultatea de Poliție de Frontieră: secretar III-IA (M)

Facultatea de Arhivistică: secretar gradul III-I (S)

Școala Națională de Perfecționare Arhivistică „Aurelian Sacerdoțeanu”: expert-consultant gr. IA (S); expert gr. II-I (S)

Secretariat Academie: bibliotecar II-IA (M)

Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar: muncitor calificat IV-I (electrician)

Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică: referent II-IA

Biroul Norme de echipare și hrănire: muncitor calificat IV-I (ospătar)

09 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I, care îndeplinesc condiţiile legale, posturile de șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 84, 85 și 86 din stat) la Facultatea de Poliție - Formațiuni Studenți - Instructori de poliție, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor.
MAI MULT

09 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I, care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de invățământ) (poziția 81 din stat) la Facultatea de Poliție - Formațiuni Studenți – Instructori de poliție, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

08 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TEMATICA pentru ocuparea postului de director general administrativ
MAI MULT

top