ULTIMAORA

24 iulie 2020

Lista cu rezultatele finale obținute de absolvenții Facultății de Poliție la examenul de licență – sesiunea iulie 2020.
MAI MULT

PROCES-VERBAL privind soluționarea contestațiilor
MAI MULT

23 iulie 2020

Ora afișării: 14:45

Lista cu rezultatele provizorii obținute de absolvenții Facultății de Poliție la examenul de licență – sesiunea iulie 2020.
MAI MULT

23 iulie 2020

Ora afișării: 11:40

Din motive tehnice, afișarea listei rezultatelor provizorii ale examenului de licență la nivelul Facultății de Poliție se va realiza în cursul zilei de 23.07.2020, până la finalizarea activității de recorectare.
Precizăm faptul că, urmare a constatării unor erori materiale în redactarea baremului de corectare la examenul de licență/diplomă la nivelul Facultății de Poliție, a fost indicat drept răspuns corect la întrebarea 37 de la disciplina Tactică polițienească varianta b) , în timp ce răspunsul corect era de fapt , cel de la varianta a) , urmând a se acorda punctajul corespunzător întrebării 37 numai absolvenților care au indicat drept răspuns varianta a).
Termenul de depunere a contestațiilor de 24 de ore va curge de la data și ora afișării listei cu rezultatele provizorii obținute de absolvenți la examenul de licență. Contestațiile vor fi trimise online la adresa facultateadepolitie@academiade politie.ro.


17 iulie 2020

PERIOADA DE PRACTICĂ ÎN DOMENIU PENTRU SEMESTRUL II anul universitar 2019-2020, seria 2019-2021, la programele de studii universitare de masterat gestionate de Facultatea de Poliție
MAI MULT

23 iunie 2020

Planificare examene

Planificarea examenelor pentru: anul I-II/OSP, anul I-III/Drept și anul II Administrație Publică
MAI MULT

12 iunie 2020

Planificare colocvii/examene

Planificarea colocviilor pentru anul I-II/OSP, anul I-III/DREPT și anul II ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
MAI MULT
Planificarea examenelor pentru anul III / OSP
MAI MULT
Planificarea examenelor pentru anul IV / DREPT
MAI MULT

02 iunie 2020

Planificare colocvii

Planificarea colocviilor aferente anului universitar 2019-2020/semestrul II.
MAI MULT

27 septembrie 2019

ADMITERE MASTERAT

- LISTA FINALĂ A REZULTATELOR CONCURSULUI DE ADMITERE 2019
MAI MULT

17 septembrie 2019

ADMITERE MASTERAT

- Graficul activităților necesare desfășurării concursului de admitere

- Programul de desfășurare a concursului și repartizarea candidaţilor pe săli

MAI MULT

02 iulie 2019

Oferta educațională a Facultății de Poliție pentru anul universitar 2019-2020, programele universitare de masterat
MAI MULT

10 iulie 2019

Lista cu rezultatele finale obținute de absolvenții Facultății de Poliție la examenul de licență - sesiunea iulie 2019
MAI MULT

09 iulie 2019

Lista cu rezultatele obținute de absolvenții Facultății de Poliție la examenul de licență - sesiunea iulie 2019
MAI MULT

14 iunie 2019

Lista finală a studenților care urmează să beneficieze de locuri în tabere gratuite și lista de rezervă cu studenții care pot beneficia de locuri în tabere gratuite, în condițiile retragerii unora dintre studenții de pe lista finală
LISTĂ FINALĂ
LISTĂ REZERVE

07 iunie 2019

PROCES VERBAL de selecţie pentru studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019
MAI MULT

28 mai 2019

Comisia de selecţie a studenţilor Facultăţii de Poliție beneficiari de locuri în tabere gratuite
MAI MULT

23 mai 2019

TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE LOCURI ÎN TABERELE GRATUITE
MAI MULT

TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE LOCURI ÎN TABERELE GRATUITE ÎN CONDIŢIILE RETRAGERII UNORA DINTRE STUDENŢII DE PE LISTA PRINCIPALĂ
MAI MULT

03 mai 2019

PLANIFICAREA susținerii examenului de finalizare a studiilor – DISERTAȚIE – seria 2017/2019
MAI MULT

03 mai 2019

PLANIFICAREA sesiunii de restanțe și reexaminări la masterat – seria 2017/2019
MAI MULT

03 mai 2019

PLANIFICAREA sesiunii examenelor la masterat, sesiunea a II-a 2019, pentru semestrul IV – seria 2017/2019
MAI MULT

28 aprilie 2019

Metodologia privind organizarea taberelor studențești - 2019
Metodologie 2019
Anexa 2 număr de locuri

01 februarie 2019

PLANIFICAREA EXAMENELOR LA MASTERAT SESIUNEA MARTIE 2019
MAI MULT

BINE ATI VENIT!

Facultatea de Politie

Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie şi penitenciare, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de ierarhizare (DII) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de licenţă (DL) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specilizarea "Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi și fără frecvență.