Structura facultatii

Facultatea de Jandarmi pregătește ofițeri de jandarmi, licențiați în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) ”Științe sociale”, ramura de științe (RSI) ”Științe militare, informații și ordine”, domeniul de ierarhizare (DI) ”Științe militare, informații și ordine publică”, domeniul de licență (DL) ”Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea ”Ordine și siguranță publică”, cu durata de 3 ani ( 180 de credite transferabile ), învățământ cu frecvență.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A
FACULTATII DE JANDARMI

  • Decan
  • Departament de Jandarmi
  • Departament de Pregătire Generală
  • Formațiuni studenți-instructori militari
  • Secretariat facultate

Conducerea Facultatii

Imputernicit Decanul facultății - lect. univ. dr.comisar șef de poliție Marin POROJANU.


Telefon : 021. 317.55.23, interior 17329.