PERSONALUL FACULTATIICADRE DIDACTICE TITULARE:
 • -Prof. univ. dr. Nicu POHOAŢĂ
  Discipline predate: Istoria modernă universală, Istoria modernă a românilor, Elaborarea lucrării de licenţă (licență), Cercetarea şi valorificarea documentelor din arhivele istorice (master).

 • -Conf. univ. dr. Rafael Dorian CHELARU
  Discipline predate: Istorie medievală universală, Limba izvoarelor: latina Paleografie latină (licență), Etică şi integritate academică, Managementul proiectelor (master).

 • -Conf. univ. dr. Felicia DIACONU
  Discipline predate: Ştiinţe auxiliare ale istoriei I și II, Introducere în arhivistică, Administrarea arhivelor curente şi intermediare (licență), Patrimoniu cultural şi arhivistic, Cooperare arhivistică internaţională (master).

 • -Conf. univ. dr. Sime PIROTICI
  Discipline predate: Istorie veche românească şi universală, Istoria contemporană universală, Istoriografie (licență), Forme de stat şi guvernământ europene, Critica internă a documentelor contemporane (master);

 • -Lector univ. dr. Iulia CHEŞCĂ
  Discipline predate: Limba izvoarelor: turco-osmană, Paleografia turco-osmană, Instituțiile în România modernă, (licență), Fonduri de documente create de instituţiile centrale şi locale ale administraţiei de stat (master);

 • -Lector univ. dr. Cristian CONSTANTIN
  Discipline predate: Istoria contemporană a românilor; Instituţiile în România contemporană; Metodologia cercetării istorice (licență), Elaborarea lucrării de disertație (master);

 • -Lector univ. dr. Ligia Maria FODOR
  Discipline predate: Administrarea arhivelor istorice moderne şi contemporane, Valorificarea documentelor, Paleografie germană (licență), Managementul documentelor (master).


CADRE DIDACTICE ASOCIATE:
 • -Prof. univ. dr. Tudor DINU (Universitatea București)
  Discipline predate: Limba izvoarelor: greacă, Paleografie greacă;

 • -Cercetător științific principal I dr. Gheorghe LAZĂR (Academia Română, Institutul de istorie ”Nicolae Iorga”)
  Discipline predate: Istoria medievală a românilor, Paleografie chirilică;

 • -Conf. univ. dr. Cristina POPESCU (Universitatea București)
  Discipline predate: Biblioteconomie, muzeografie şi informare documentară

 • -Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ (Universitatea București)
  Discipline predate: Drept administrativ (master).

 • -Specialist dr. Cristian ANIȚA (Arhivele Naționale)
  Discipline predate: Legislaţie şi accesul la informaţia publică (master).

 • -Specialist dr. Bogdan Florin POPOVICI (Arhivele Naționale)
  Discipline predate: Managementul documentelor electronice (master).

 • -Specialist dr. Marcel VARGA (Arhivele Naționale)
  Discipline predate: Standarde arhivistice internaţionale, Păstrarea şi conservarea documentelor istorice (licență și master)