STUDENTI

FACILITĂŢI OFERITE STUDENŢILOR

Facultatea de Arhivistică funcționează în campusul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza (Aleea Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1, București), care răspunde principalelor necesități ale studenților prin următoarele dotări:

  • Cabinete de arhivistică și informatică;
  • Bibliotecă de specialitate;
  • Săli de studiu rezervate studenților fiecărui an;
  • Cazarea în căminul Academiei în limita locurilor disponibile;
  • Cabinet medical propriu și asistență medical

ADMITERE

Pentru admiterea la facultate consultați Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 la
Regulament admitere 2018 și În atenția candidaților Facultății de Arhivistică, Programului de studii universitare de licenţă „Administraţie publică”, Programului de studii universitare de licenţă „Drept” - forma de învăţământ „la distanţă” (ID) !
Detalii privind activitatea profesională a studenților sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție “Al. I. Cuza” , disponibil pe website-ul Academiei și actualizat în fiecare an.