ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

CONDUCEREA ACADEMIEI DE POLITIE

H.S.U. nr. 81 din 04 iunie 2020 privind desemnarea domnului comisar-șef de poliție, Conf.univ.Dr. Cătălin ANDRUȘ - ca persoană care temporar îndeplinește atribuțiunile de Rector al Academiei de Poliție, ca urmare a împuternicirii acestuia de către M.A.I în funcția respectivă, începând cu data de 04.06.2020.

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este condusă de Rectorul Academiei, iar Senatul Universitar este prezidat de către Preşedintele Senatului.

Conducerea operativă a instituţiei este asigurată de Consiliul de Administraţie format din RECTOR, PRORECTORI, DECANI, DIRECTORUL GENERAL ADMINISTRATIV şi un REPREZENTANT AL STUDENŢILOR.


Rector

Chestor de poliție,
Conf.univ.dr.
CĂTĂLIN ANDRUȘ
Împuternicit Rector

Prorector


Prorector

Prorector


Prorector

Director General Administrativ

Comisar-șef de poliție,

HULUȚĂ DANIEL-PETRICĂ
(Î)Director General Administrativ


Decan Facultatea de Poliţie

Comisar-șef de poliție,
Conf.univ.dr.
ȘTEFAN CRISTIAN-EDUARD
(Î) Decan Facultatea de Poliție

Decan Facultatea de Poliție de Frontieră

Comisar-șef de poliție,
Prof. univ. dr.
VASILE SERGIU
(Î) Decan Facultatea de Poliție de Frontieră

Decan Facultatea de Jandarmi

Comisar-șef de poliție,
Lect.univ.dr.
POROJANU MARIN
(Î) Decan Facultatea de Jandarmi

Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Comisar-șef de poliție,
Lect.univ.dr.
IORGA ION
(Î) Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Decan Facultatea de Pompieri

Locotenent-colonel,
Lect.univ.dr.ing.
TRACHE ȘTEFAN NICOLAE
(Î) Decan Facultatea de Pompieri


Prorector

Conf.univ.dr.
Rafael Dorian CHELARU
(D) Decan Facultatea de Arhivistică


Agenda Conducerii