PROIECT

IN IMPLEMENTARE

Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO
citeste mai mult

PROIECT

IN IMPLEMENTARE

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară
citeste mai mult

PROIECT

IN IMPLEMENTARE

Revista de investigare a criminalităţii
citeste mai mult

PROIECT

FINALIZAT

Dezvoltarea activitatii de cercetare si a infrastructurii Centrului pentru Cercetare Stiintifica si Programe Europene din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza
citeste mai mult

Centrul pentru promovarea drepturilor omului in institutiile de ordine si siguranta publica
PROIECT FINALIZAT
Sinteza proiectului SITE-UL PROIECTULUI
23.01.2013

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează proiectul cu titltul: „Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, cod SMIS 23120, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

În vederea implementării cu succes a Activității nr. 11 - „Instruirea a 200 de specialiști din structurile M.A.I.”, în perioada 28.01. – 02.02.2013 va avea loc, la sediul Academiei de Poliție, sala Colegiului de Afaceri Interne, etapa finală de evaluare a competențelor dobândite în cadrul cursului postuniversitar „Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.

citeşte în continuare

19.10.2012

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează proiectul cu titltul: „Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, cod SMIS 23120, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

În cadrul Activității nr. 11 - „Instruirea a 200 de specialiști din structurile M.A.I.”, se va desfășura cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică” organizat pe două serii, astfel:

citeşte în continuare

top
15.10.2012

Perioada de inscriere la cursul postuniversitar "Drepturile omului in institutiile de ordine si siguranta publica" organizat de Academia de Politie prin Centrul Pentru Promovarea Drepturilor Omului, se prelungeste pana la data de 18.10.2012. Inscrierile se fac zilnic intre orele 9:00-14:30, la sediul nostru. Detalii suplimentare la telefon 0213175523 interior 17312.

descarcă ofertă curs descarcă program curs

top

Raport de cercetare privind nivelul de acces si cunoastere a personalului relevant, la informatii si instruire privind drepturile omului

VIZUALIZEAZĂ

top
19.09.2012

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Centrul Pentru Promovarea Drepturilor Omului organizează, în perioada octombrie 2012-ianuarie 2013, cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică

descarcă oferta curs descarcă program curs top

10.08.2012

Academia de Poliţie "Al. I. Cuza" derulează proiectul cu titltul: "Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO", cod SMIS 23120, în cadrul Programului Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative", cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

În cadrul acestui proiect, organizăm selecţia unui formator/lector, din cadrul Academiei de Poliție, în vederea susţinerii unui curs intitulat "Protecția juridică a victimelor" şi coordonarea activităţii practice a unui număr de 200 de persoane selectate din cadrul structurilor operative şi din Academia de Poliţie, organizate în două serii, fiecare serie fiind la rândul ei organizată pe grupe de câte 20 de cursanți, în cadrul Activităţii nr. 11 - "Instruirea a 200 de specialiști din structurile M.A.I.".

citeşte în continuare top

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a selectat în cadrul programului de perfecţionare pentru calificarea/ocupaţia/gruparea de competenţe FORMATOR, cod N.C./COR 241205, curs organizat în cadrul proiectului cu titlul „ Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă publică (C.P.D.O.), cod SMIS 23120, următorul personal MAI:

descarcĂ listĂ persoane

A U T O R I Z A T I E - pentru organizarea programului de perfectionare pentru calificarea FORMATOR

descarcă autorizatie

top
23.01.2012

Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” derulează proiectul cu titltul: “Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, cod SMIS 23120, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

În cadrul acestui proiect, organizăm selecţia unui lector în vederea susţinerii unui curs intitulat "Statul de drept şi exerciţiul forţei poliţieneşti" şi coordonarea activităţii practice a unui număr de 53 de persoane selectate din cadrul structurilor operative şi din Academia de Poliţie, organizate în două grupe de cursanţi, în cadrul activităţii nr. 7: "Derulare curs pilot: specialist în domeniul drepturilor omului".

Cursul se va desfăşura în perioada 06.02.2012 - 11.02.2012, după cum urmează:
* 06.02.2012 - 11.02.2012 - - 16 ore expunere pentru fiecare grupă de cursanţi, la sediul Academiei de Poliţie

Doritorii se vor adresa Directorului de proiect, scms. Sergiu Adrian VASILE, prin e-mail sau la int. 17322 şi vor prezenta până la data de 26.01.2012, ora 16.00, următoarele documente:
* CV -ul în format Europass, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, alte specializări în domeniul de referinţă;
* Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare, în copie conform cu originalul;
* Diplomă de formator recunoscută CNFPA, în copie, conform cu originalul;
* Propunere de curriculă, pentru cursul “Statul de drept şi exerciţiul forţei poliţieneşti “
* Suport de curs corespunzător unui modul al planului de învăţământ propus;
* Propunere de plan de practică pentru 24 ore.

Selecţia finală va avea loc în urma analizei şi evaluării dosarelor în ziua de 27.01.2012, iar persoana selectată va fi contactată de directorul de proiect.

top
03.01.2012

Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” derulează proiectul cu titltul: “Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, cod SMIS 23120, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

În cadrul acestui proiect, organizăm selecţia unui lector în vederea susţinerii unui curs intitulat "Statul de drept şi exerciţiul forţei poliţieneşti" şi coordonarea activităţii practice a unui număr de 53 de persoane selectate din cadrul structurilor operative şi din Academia de Poliţie, organizate în două grupe de cursanţi, în cadrul activităţii nr. 7: "Derulare curs pilot: specialist în domeniul drepturilor omului".

Cursul se va desfăşura în perioada 09.01.2012 - 11.02.2012, după cum urmează:

* 09.01.2012 - 14.01.2012 - 48 ore expunere/grupă cursanţi, pentru 4-6 discipline de studiu, la sediul Academiei de Poliţie;
* 16.01.2012 - 05.02.2012 - 24 ore coordonarea implementării planului de practică pentru fiecare lector (în afara orelor de program);
* 06.02.2012 - 11.02.2012 - 48 ore expunere/grupă cursanţi, pentru 4-6 discipline de studiu, la sediul Academiei de Poliţie.

Doritorii se vor adresa Directorului de proiect, scms. Sergiu Adrian VASILE, prin e-mail sau la int. 17322 şi vor prezenta până la data de 05.01.2012, ora 20.00, următoarele documente:
* CV -ul în format Europass, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, alte specializări în domeniul de referinţă;
* Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare, în copie conform cu originalul;
* Diplomă de formator recunoscută CNFPA, în copie, conform cu originalul;
* Propunere de plan de învăţământ, pentru un curs de specializare cu titlul „Specialist drepturile omului", conţinând un număr de 2 module, aferente fiecărei perioade;
* Suport de curs corespunzător unui modul al planului de învăţământ propus;
* Propunere de plan de practică pentru 24 ore.

Selecţia finală va avea loc în urma analizei şi evaluării dosarelor în ziua de 06.01.2012, iar persoana selectată va fi contactată de directorul de proiect.

top
23.12.2011

Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” derulează proiectul cu titltul: “Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, cod SMIS 23120, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

În cadrul acestui proiect, organizăm selecţia unui număr de 6 lectori pentru implementarea activităţii nr. 7 “Derulare curs pilot: specialist în domeniul drepturilor omului” pentru susţinerea de cursuri şi coordonarea activităţii practice a unui număr de 53 de persoane selectate din cadrul structurilor operative şi din Academia de Poliţie, organizate în două grupe de cursanţi.

Cursul se va desfăşura în perioada 09.01.2012 – 11.02.2012, după cum urmează:

* 09.01.2012 - 14.01.2012 – 48 ore expunere/grupă cursanţi, pentru 4-6 discipline de studiu, la sediul Academiei de Poliţie;
* 16.01.2012 - 05.02.2012 – 24 ore coordonarea implementării planului de practică pentru fiecare lector (în afara orelor de program);
* 06.02.2012 - 11.02.2012 - 48 ore expunere/grupă cursanţi, pentru 4-6 discipline de studiu, la sediul Academiei de Poliţie.

Doritorii se vor adresa Directorului de proiect, scms. Sergiu Adrian VASILE, prin e-mail sau la int. 17322 şi vor prezenta până la data de 30.12.2011, ora 12.00, următoarele documente:
* CV –ul în format Europass, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, alte specializări în domeniul de referinţă;
* Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare, în copie conform cu originalul;
* Diplomă de formator recunoscută CNFPA, în copie, conform cu originalul;
* Propunere de plan de învăţământ, pentru un curs de specializare cu titlul „Specialist drepturile omului”, conţinând un număr de 2 module, aferente fiecărei perioade;
* Suport de curs corespunzător unui modul al planului de învăţământ propus;
* Cinci variante de curricula pentru modulul propus;
* Propunere de plan de practică pentru 24 ore.

Selecţia finală va avea loc în urma analizei şi evaluării dosarelor în perioada 03 - 04.01.2012, iar cei selectaţi vor fi contactaţi de directorul de proiect.

top
08.12.2011

Academia de Polţie anunţă deschiderea cursului de FORMATOR în cadrul proiectului cu titlul "Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, finantat prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, cod SMIS 23120, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

Persoanele selectate să obţină un certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se vor prezenta la Academia de Poliţie, sala C.N.A.I., situată în Pavilion Vest, luni 12.12.2011 ora 14:00, pentru deschiderea cursului.

Cursanţii din teritoriu se vor prezenta în prealabil la complexul "Paul Greceanu" pentru realizarea formalităţilor de cazare.

FORMATORI: Marius George ŢICAL, Remus FETCHE, Toma Cosmin COJANU, Victor Constantin DRĂGHICI

top
27.10.2011

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează selecţia a 10 (zece) persoane din personalul propriu pentru a participa la cursul de FORMATOR, cod COR 241205, autorizat CNFPA, pentru obţinerea de competenţe profesionale specifice. Cursul se desfăşoară în cadrul proiectului cu titlul: “Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publicăCPDO”, finantat prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, cod SMIS 23120, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

Persoanele interesate să obţină un certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, de Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor vor prezenta la Compartimentul Implementare Proiecte Europene, int. 17551, următoarele documente completate, semnate şi datate:

1. Formularul de înscriere la curs, în original;

2. CV EUROPASS, în original şi în format electronic;

3. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în original.

Locul de desfăşurare al cursului: Academia de Poliţie, Sala Centrului pentru Promovarea Drepturilor Omului, situată în Pavilion Sud - Clase – Cabinete.

Perioda de desfăşurare a cursului: 10 zile (noiembrie – decembrie 2011)

Formatori: TICAL GEORGE MARIUS, FETCHE REMUS, COJANU TOMA COSMIN, DRĂGHICI CONSTANTIN VICTOR

Data limită pentru depunerea documentaţiei: 04.11.2011.

Selecţia se va face de către o comisie formată din membrii echipei de management a proiectului prin analiza documentaţiei depuse de solicitanţi, în vederea atingerii scopului şi a obiectivelor proiectului.Selecţia se va face de către o comisie formată din membrii echipei de management a proiectului prin analiza documentaţiei depuse de solicitanţi, în vederea atingerii scopului şi a obiectivelor proiectului.

27.10.2011 - Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează selecţia a 40 (patruzeci) persoane din structurile operative pentru a participa la cursul de FORMATOR, cod COR 241205, autorizat CNFPA, în vederea obţinerii de competenţe profesionale specifice. Cursul se desfăşoară în cadrul proiectului cu titlul: “Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, finantat prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat din Fondul Social European, cod SMIS 23120, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

Persoanele interesate să obţină un certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, de Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor vor prezenta la Direcţia Control Intern, în plic sigilat, următoarele documente completate, semnate şi datate:

1. Formularul de înscriere la curs, în original;
2. CV EUROPASS, în original şi în format electronic;
3. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în original.

Persoane de contact: Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Control Intern, dl. comisar şef Cioban Antonio şi dl. comisar şef Baciu Marin, int. 12084.

Locul de desfăşurare al cursului: Academia de Poliţie, Sala Centrului pentru Promovarea Drepturilor Omului, situată în Pavilion Sud - Clase – Cabinete.

Perioda de desfăşurare a cursului: 10 zile (noiembrie – decembrie 2011)

Formatori
: TICAL GEORGE MARIUS, FETCHE REMUS, COJANU TOMA COSMIN, DRĂGHICI CONSTANTIN VICTOR

Data limită pentru depunerea documentaţiei: 10.11.2011.

Selecţia se va face de către o comisie formată din membrii echipei de management a proiectului prin analiza documentaţiei depuse de solicitanţi, în vederea atingerii scopului şi a obiectivelor proiectului. Se doreşte selecţionarea a minimum o persoană din fiecare judeţ, pentru a se asigura caracterul naţional al rezultatelor proiectului.

top
03.10.2011

Pentru realizarea Activitatii nr. 3 din sectiunea 2.5 - Activitati si graficul de implementare echipa de management a proiectului cu titlul "Centrul pentru promovarea drepturilor omului in institutiile de ordine si siguranta publica - CPDO", finantat prin Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative", cofinantat din Fondul Social European, cod SIMS 23210 Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici pubice, Domeniul major de interventie: 1.3.: Imbunatatirea eficacitatii organizationale, selecteaza 7 persoane din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" si MAI pentru elaborarea unui studiu privind curricula de specialitate in materia drepturilor omului, prin derularea unor proceduri de desktop research.

Doritorii se vor adresa Directorului de proiect, conf.univ.dr. Bogdan Tonea, int. 17145 si vor prezenta urmatoarele documente pana la data de 07.10.2011 ora 15:00:
- CV-ul fiecarei persoane, in care sa se detalieze nivelul studiilor dobandite (minim studii superioare de lunga durata, experienta acumulata in proiecte;
- Diplomele si certificatele (in copie) corespunzatore studiilor specificate, din care sa reiasa faptul ca are cunostinte in materie de comunicare si sociologie (a urmat cursuri sau a parcurs discipline pe durata anilor de studiu)

Cerinte: sa aiba cunostinte cu privire la cele doua concepte: dezvoltare durabila si egalitatea de sanse intre barbati si femei, aplicabile proiectelor cu finantare europeana."

top
23.09.2011

Echipa de management a proiectului cu titlul "Centrul pentru promovarea drepturilor omuui in institutiile de ordine si siguranta publica - CPDO", finantat prin Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative", cofinantat din Fondul Social European, cod SMIS 23120, Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici pubice, Domeniul major de interventie: 1.3.: Imbunatatirea eficacitatii organizationale, selecteaza 4 formatori din cadrul Academiei de Politie "Al. I. Cuza" Bucuresti, pentru a parcurge procedurile de acreditare CNFPA, precum si pentru a sustine cursurile de formare profesionala dezvoltate in cadrul proiectului mentionat.

Doritorii se vor adresa Directorului de proiect, conf. univ.dr. Bogdan TONEA, int.17145 si vor prezenta urmatoarele documente pana la data de 28.09.2011:
- CV-ul fiecarui formator, in care sa se detalieze experienta in specialitatea corespunzatoare programului de formare si, eventual, sa se precizeze daca are experienta in pedagogia adultilor;
- Diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta de programul de formare (copii)

top