Admitere2020

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA in Academia de Politie


Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2020 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei

SPECIALIZARI

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Date importante

Informatii de ultima ora :
ADMITERE 2020
07 octombrie 2020

INFORMARE


Având în vedere faptul că, înaintea înmatriculării, candidatul cu codul AB-ISU-LC-880404 a renunțat în scris la locul ocupat prin concurs în cadrul Facultății de Pompieri - programul de studii universitare de licență specializarea Instalații pentru construcții - pompieri, învățământ cu frecvență, în temeiul Hotărârii nr. 173 din 30.09.2020 a Senatului Universitar al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, numărul de locuri scoase la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență specializarea Instalații pentru construcții - pompieri, învățământ cu frecvență, organizat de Facultatea de Pompieri a fost completat, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă în cadrul aceleiași facultăți și specialități, cu candidatul cu codul SJ-ISU-LC-3308451.

06 septembrie 2020

ANUNȚ - ora afișării: 18:25

În atenția candidaților:
Rezultatele analizei contestațiilor și hotărârile adoptate de COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

04 septembrie 2020

ANUNȚ - ora afișării: 22:00

În atenția candidaților:
Contestații

Liste provizorii cu ierarhizarea candidaților, generate după susținerea probei scrise

27 august 2020

ANUNȚ

În atenția candidaților:
Erată la lista candidaților respinși la probele fizice

26 august 2020

ANUNȚ

În atenția candidaților:
Erată la lista candidaților înscriși

23 august 2020

ANUNȚ

În atenția candidaților:
Erată la lista candidaților înscriși

21 august 2020

ANUNȚ

În atenția candidaților:
Lista candidaților înscriși

Programarea susținerii probelor eliminatorii din etapa I a concursului de admitere

Precizări privind susținerea probei sportive

Eventualele nelămuriri/sesizări/observații cu privire la listele cu candidați a căror înscriere a fost validată se transmit reprezentanților Serviciului Management Resurse Umane al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, telefonic, în data de 21 august 2020, până la ora 24:00. Telefon contact: 021.317.55.23, interior 17.200, 17.204, 17.208


ANUNȚ

H.S.U. nr. 134 din 21 august 2020 - aprobarea înscrierii la concursul de admitere pentru candidații a căror taxă a fost încasată în cont, în perioada 19-20 august 2020.

MAI MULT

20 august 2020

ANUNȚ

Având în vedere prevenirea și protecția personalului, cât și a candidaților care susțin probele examenului de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, pe centrele zonale, în contextul actualei pandemii, fiecare candidat se va prezenta cu chestionarul de mai jos completat, exceptând secțiunile Temperatură și Data/Semnătură

CHESTIONAR

12 august 2020

ANUNȚ

H.S.U. nr. 128 din 12 august 2020 - privind prorogarea termenelor de plată până pe 18 august și analizarea/reanalizarea cererilor de scutire de plată a taxei, depuse

MAI MULT

10 august 2020

ANUNȚ

H.S.U. nr. 119 din 10 august 2020 - privind prorogarea termenului de plată a taxei de înscriere pentru concursul de admitere la studii universitare de licență - 2020, până la data de 13 august (data operațiunii bancare), inclusiv, numai pentru candidații declarați ”Apt” psihologic / ”Apt” medical, în urma contestației depuse la evaluarea psihologică/medicală.

MAI MULT

20 iulie 2020

ANUNȚ

Precizari privind operaţiunile de colectare a veniturilor proprii în sistem online - taxa 4-inscriere la examen admitere licenta in valoare de 450 lei cf. HSU nr. 4527162/18.06.2019 și Dispoziției DGMRU nr. II/18717/15.07.2020

MAI MULT

17 iulie 2020

BULETIN INFORMATIV

Cu toții am trecut și trecem printr-o perioadă cu totul dificilă, motiv pentru care, după o lungă perioadă de așteptări, venim cu o primă serie de informații în ceea ce privește recrutarea candidațiilor pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

MAI MULT

ANUNȚ

În perioada 17 - 27.07.2020, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, candidații pot depune cererile de înscriere la unitățile de recrutare, din subordinea inspectoratelor generale (IGPR, IGJR, IGPF, IGSU) în raport de domiciliul/reședința înscrisă pe Cartea de Identitate.


Model cerere de înscriere la concursul de admitere

Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare

Model declarații – locuri speciale

Model adeverinţă medicală medic de familie

Model consimţământ informat