Admitere2020

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA in Academia de Politie


Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2020 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei

SPECIALIZARI

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Date importante

Informatii de ultima ora :
ADMITERE 2020
20 iulie 2020

ANUNȚ

Precizari privind operaţiunile de colectare a veniturilor proprii în sistem online - taxa 4-inscriere la examen admitere licenta in valoare de 450 lei cf. HSU nr. 4527162/18.06.2019 și Dispoziției DGMRU nr. II/18717/15.07.2020

MAI MULT

17 iulie 2020

BULETIN INFORMATIV

Cu toții am trecut și trecem printr-o perioadă cu totul dificilă, motiv pentru care, după o lungă perioadă de așteptări, venim cu o primă serie de informații în ceea ce privește recrutarea candidațiilor pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

MAI MULT

ANUNȚ

În perioada 17 - 27.07.2020, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, candidații pot depune cererile de înscriere la unitățile de recrutare, din subordinea inspectoratelor generale (IGPR, IGJR, IGPF, IGSU) în raport de domiciliul/reședința înscrisă pe Cartea de Identitate.


Model cerere de înscriere la concursul de admitere

Model declarație de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare

Model declarații – locuri speciale

Model adeverinţă medicală medic de familie

Model consimţământ informat