ANUNTURI

02 APRILIE 2014
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizeaza concurs în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandant pluton la Facultatea de Poliţie – Formaţiuni Studenţi, funcţie prevăzută cu gradul de căpitan, la poziţia 209 din statul de organizare al instituţiei.

CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
20 FEBRUARIE 2014
ACADEMIA DE POLITIE “ Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul in Bucuresti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, tel 021/ 317.55.23, organizeza in data de 28.02.2014, intre orele 10.00-12.00, la sediul institutiei –Compartimentul Hranire, selectia de personal, in vederea incheierii de contracte de furnizare servicii individuale, astfel:-1bucatar, 3 ospatari si 5 muncitori necalificati. Persoanele interesate vor avea asupra lor actele de identitate si documentele de calificare ( diploma, certificate ) in original si copie, cazier judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie. Pentru relatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021/317.55.23 int.17.470. Selectia va fi efectuata pe baza unui interviu profesional.

20 FEBRUARIE 2014
Rezultatele concursului din 18.02.2014, pentru ocuparea posturilor didactice de lector universitar, poziţia 98, asistent universitar, poziţia 104 şi asistent universitar, poziţia 105 sunt urmatoarele: - pozitia 98, SECĂREANU MARIAN declarat REUŞIT, cu media 9,26 (Proba 1: nota 9,00; Proba 2: nota 9,40; Proba 3: nota 9,40); - pozitia 104, DASCĂLU ŞTEFAN GABRIEL declarat REUŞIT, cu media 8,73 (Proba 1: nota 8,60; Proba 2: nota 9,00; Proba 3: nota 8,60); - pozitia 105, AVORNICULUI MIHAI CONSTANTIN declarat NEREUŞIT, cu media 7,46 (Proba 1: nota 8,00; Proba 2: nota 6,00; Proba 3: nota 8,40); - pozitia 105, ŢIGĂNOAIA BOGDAN DUMITRU declarat NEREUŞIT, cu media 5,66 (Proba 1: nota 7,00; Proba 2: nota 4,00; Proba 3: nota 6,00)

20 FEBRUARIE 2014
Prin prezenta vă informăm că în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arhivistică din data de 19.02.2014 a fost validat rezultatul concursului pentru postul vacant de lector universitar poziţia 260 (disciplinele: Paleografia germană, Prelucrarea arhivistică a documentelor moderne şi contemporane şi Administrarea documentelor în cadrul organizaţiilor), concurs organizat în data de 18.02.2014, începând cu orele 9,00 la sediul facultăţii. Conform raportului comisiei, la concurs s-a prezentat un singur candidat, d-na Fodor Ligia Maria, care a obţinut media finală 9,51, fiind declarată admis.

19 FEBRUARIE 2014
În data de 18.02.2014, a avut loc concursul pentru ocuparea postului de lector universitar la Departamentul de Criminalistica. Vă informăm că în urma susţinerii concursului pentru postul de Lector universitar poziţia 31/a din ştatul de funcţii al Departamentului de Criminalistică, disciplina „Tehnică Criminalistică”, a fost declarat reuşit dl. Asistent univ. dr. Panfil Georgică.

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la DEPARTAMENTUL DREPT PRIVAT. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • profesor universitar, poziţia 41, disciplina „Drept procesual civil” – LOZNEANU VERGINEL – reuşit; • Conferenţiar universitar, poziţia 49, disciplina „Drept civil I” – GHEORGHIU VALERIA – reuşit; • Conferenţiar universitar, poziţia 49, disciplina „Drept civil I” – CERNAT COSMIN – respins - pentru neîndeplinirea standardelor minime.

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În data de 18.02.2014, a avut loc concursul pentru ocuparea postului de lector universitar la Colegiul Naţional de Afaceri Interne. În urma analizării dosarului candidatului înscris la concurs şi a probelor susţinute de către acesta în faţa comisiei de examen, s-a stabilit următorul rezultat: -Lector universitar, poziţia 285 – VASILE VIOREL – reuşit.

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul de Drept Public. În urma analizării dosarului candidatului înscris la concurs şi a probelor susţinute de acesta în faţa comisiilor de examinare, s-a stabilit următoarul rezultat: • Lector universitar, poziţia 70/a, disciplina „Drept international public”, "Drept comunitar european" – VELISCU VIOREL – reuşit

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Poliţie de Frontieră, Pregătire Schengen şi limbi străine. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 116, disciplina „Limba germană aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – DĂNĂLACHE IULIANA – reuşit • Lector universitar, poziţia 122, disciplina „Limba franceză aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – GHIŢESCU MELANIA-GEORGIANA – reuşit • Lector universitar, poziţia 126, disciplinele „Tactica Poliţiei de Frontieră” şi „Metodica pregătirii poliţiştilor de frontieră” – UNGUREANU PETRE-ROBERT – reuşit • Lector universitar, poziţia 127 disciplina „Limba engleză aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – NIŢU AMALIA-IONELA - reuşit

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
Criterii de evaluare şi bareme de notare pentru ocuparea postului de: lector universitar, poziţia 98; asistent universitar, poziţia 104; asistent universitar, poziţia 105;

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la:  Departamentul Poliţie de Frontieră, Pregătire Schengen şi limbi străine. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Profesor universitar, poziţia 110, disciplina „Tactica poliţiei de frontieră” – POPESCU CRISTIAN FLORIN – reuşit  Departamentul Drept Privat. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Profesor universitar, poziţia 41, disciplina „Drept procesual civil” – LOZNEANU VERGINEL – reuşit  Departamentul Drept Penal. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 16, disciplinele „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal. Partea specială” – BARBU IONUŢ-ANDREI – reuşit • Lector universitar, poziţia 18, disciplinele „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal. Partea specială” – ŢIGĂNOIAIA ADRIAN-CĂTĂLIN – reuşit

Grile de evaluare
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Lector universitar, poziţia 148, disciplinele „Tactica jandarmeriei” şi „Pregătire militară generală” – CĂPĂŢÎNĂ STELIAN SORIN – reuşit.

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 144, disciplinele „Cercetarea şi documentarea misiunilor” şi „Tactică Militară Generală” – BUSUIOC ION – reuşit. • Conferenţiar universitar, poziţia 145, disciplinele „Management organizaţional” şi „Pregătire militară generală” – PEŢA CEZAR – reuşit.

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru probele de concurs susținute în vederea ocupării postului vacant de lector univ. – poziţia 260 din statul de funcţii al Facultăţii de Arhivistică, organizat în data de 18.02.2014, discutate şi aprobate de comisia de concurs, după cum urmează:

CITESTE MAI MULT
14 FEBRUARIE 2014
În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, vă aducem la cunoştinţă ora şi locul susţinerii probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.518/18.12.2013, precum şi temele prelegerilor didactice stabilite de către comisiile de concurs.

CITESTE MAI MULT
12 FEBRUARIE 2014
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., Dispoziţiei Directorului Direcţiei Management Resurse Umane nr.II/960/2004 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, organizează :

CONCURS TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
11 FEBRUARIE 2014
În conformitate cu prevederile art. 9 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, vă prezentăm CV-urile şi fişele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.518/18.12.2013, după cum urmează:

 • Lector universitar,pozitia 260 - FODOR MARIA-LIGIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 31/a - PANFIL GEORGICĂ - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 16 - BARBU IONUȚ-ANDREI - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 18 - ȚIGĂNOAIA ADRIAN-CĂTĂLIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Profesor universitar,pozitia 41 - LOZNEANU VERGINEL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 49 - CERNAT SEBASTIAN-COSMIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 49 - GHEORGHIU VALERIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 70/a - VELIȘCU VIOREL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 144 - BUSUIOC ION - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 145 - PEȚA CEZAR - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 148 - DOGARU ȘTEFAN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 148 - CĂPĂȚÂNĂ STELIAN SORIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 98 - SECĂREANU MARIAN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 104 - DASCĂLU ȘTEFAN-GABRIEL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 105 - ȚIGĂNOAIA BOGDAN-DUMITRU - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 105 - AVORNICULUI MIHAI-CONSTANTIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Profesor universitar,pozitia 110 - POPESCU CRISTIAN-FLORIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 116 - DĂNĂLACHE IULIANA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 122 - GHIȚESCU MELANIA-GEORGIANA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 126 - UNGUREANU PETRE ROBERT - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 127 - NIȚU AMALIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 233 - POPA MIRCEA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 285 - VASILE VIOREL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • 22 IANUARIE 2014
  “În conformitate cu prevederile art. 8, din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante nr.4566960/04.11.2013, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”, publică pe site-ul propriu, componenta comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518, din 18 decembrie 2013.” .

 • Comisii concurs Link
  13 IANUARIE 2014
  In conformitate cu prevederile art. 7 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" publica pe site-ul web specializat al Ministerului Educaţiei Nationale http://jobs.edu.ro şi pe site-ul propriu informatiile referitoare la posturile scoase la concurs in semestrul I al anului universitar 2013-2014 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518/18.12.2013. Relaţii suplimentare referitoare la concurs se pot obţine la Serviciul Management Resurse Umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, telefon : 0213175523, int. 17208. .


  top
  03 DECEMBRIE 2013
  Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs/examen cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor, absolventi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, in vederea ocuparii postului vacant de sef serviciu la Centrul pentru Studii Universitare Integrate in Afaceri Interne din cadrul Colegiului National de Afaceri Interne, functie prevazuta cu gradul profesional de comisar sef de politie, la pozitia 278 din statul de organizare al institutiei.

  CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
  22 OCTOMBRIE 2013
  Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de politie care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de director la Colegiul National de Afaceri Interne, funcţie prevăzută cu gradul profesional de chestor de politie, la poziţia 276 din statul de organizare al instituţiei.

  CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
  14 OCTOMBRIE 2013
  Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandant companie la Facultatea de Poliţie – Formaţiuni Studenţi, funcţie prevăzută cu gradul de maior, la poziţia 207 din statul de organizare al instituţiei.

  CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
  25 IULIE 2013
  Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs/examen cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef, la poziţia 363 din statul de organizare al unităţii.

  CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
  top
  10 IULIE 2013
  Tabel nominal cu personalul calificat (bucatari si ospatari) si personalul necalificat in vederea incheierii de contracte furnizate de servicii la cantina studenti.

  CITEŞTE ANUNŢ
  top
  03 IULIE 2013
  Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandant companie la Facultatea de Pompieri – Formaţiuni Studenţi.

  CITEŞTE ANUNŢ TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
  top
  03 IULIE 2013
  Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandant companie la Facultatea de Poliţie – Formaţiuni Studenţi, funcţie prevăzută cu gradul de maior, la poziţia 206 din statul de organizare al instituţiei.

  CITEŞTE ANUNŢ TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
  top
  26 IUNIE 2013
  ACADEMIA DE POLITIE “ Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul in Bucuresti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, tel 021/ 317.55.23, organizeza in data de 10.07.2013, intre orele 10.00-12.00, la sediul institutiei –Compartimentul Hranire, selectia de personal, in vederea incheierii de contracte de furnizare servicii individuale, astfel:-8 bucatari, 22 ospatari si 9 muncitori necalificati.
  Persoanele interesate vor avea asupra lor actele de identitate si documentele de calificare ( diploma, certificate ) in original si copie, cazier judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie si analize medicale la zi specifice in alimentatia publica ( examen coproparazitologic, coprocultura, exudat nazal, exudat faringian, RBW, examen dermatologic de specialitate)
  Pentru relatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021/317.55.23 int.17.470.
  Selectia va fi efectuata pe baza unui interviu profesional.
  top
  26 APRILIE 2013
  ACADEMIA DE POLITIE “ Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul in Bucuresti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, tel 021/ 317.55.23, organizeaza in data de 30.04.2013, intre orele 10.00-12.00, la sediul institutiei – Compartimentul Hranire, selectia de personal, in vederea incheierii de contracte de furnizare servicii individuale, astfel:-8 bucatari, 22 ospatari si 9 muncitori necalificati.
  Persoanele interesate vor avea asupra lor actele de identitate si documentele de calificare ( diploma, certificate ) in original si copie.
  Pentru relatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021/317.55.23 int.17.470.
  Selectia va fi efectuata be baza unui interviu profesional.
  top
  05 MARTIE 2013
  Academia de Poliţie organizează selecţie cu recrutare din sursă internă, din rândul personalului poliţienesc şi militar, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de ofiţer la Biroul Comunicaţii şi Informatică.

  CITEŞTE ANUNŢ REVENIRE ANUNŢ
  top
  26 FEBRUARIE 2013
  Academia de Poliţie derulează în calitate de partener proiectul cofinanţat din Fondul Programului Anual 2011 pentru Fondul European de Returnare din cadrul PG SOLID, cu titlul: "Bune practici în combaterea imigraţiei ilegale şi returnare", Cod/Număr Contract: RF/1 1.01..05.01, Beneficiar: Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România, Partener: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
  În cadrul acestui proiect se organizează selecţia unui expert pentru implementarea Activităţii nr. 3 – Diseminarea - Subactivitatea 3.1. Vizita de studiu - conform Cererii de finanţare.

  CITEŞTE ANUNŢ
  top
  21 FEBRUARIE 2013
  Vă comunicăm faptul că, în conformitate cu Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie,art. 27, pct.4, criteriile pentru evaluarea candidatilor au fost:
  1. pentru poziţia 81, conferenţiar universitar: Lect. univ. dr. Popescu Gheorghe Criterii de evaluare
  2. pentru poziţia 82, conferenţiar universitar: Lect. univ. dr. Iliescu Ligia Teodora Criterii de evaluare
  3. pentru poziţia 114, conferenţiar universitar: Asist. univ. dr. Vasile Sergiu Adrian Criterii de evaluare
  4. pentru poziţia 118, lector universitar: Asist. univ. dr. Pielmus Cristina Georgeta Criterii de evaluare

  top
  12 FEBRUARIE 2013
  Vă comunicăm faptul că, în conformitate cu Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie, ziua, orele şi locul desfăşurării prelegerilor sunt:
  1. pentru poziţia 81, conferenţiar universitar: ziua 21.02.2012, ora 09:00, la Facultatea de Politie, Departamentul de Poliţie - Sala nr. 4.
  2. pentru poziţia 82, conferenţiar universitar: ziua 21.02.2012, ora 10:00 la Facultatea de Poliţie, Departamentul de Poliţie - Sala nr. 4.
  3. pentru poziţia 114, conferenţiar universitar: ziua 21.02.2012, ora 12:00 la Facultatea de Poliţie, Departamentul Poliţie de frontieră, pregătire Schengen şi limbi străine - Sala nr. 77.
  4. pentru poziţia 118, lector universitar: ziua 21.02.2012, ora 10:00 la Facultatea de Poliţie, Departamentul Poliţie de frontieră, pregătire Schengen şi limbi străine - Sala nr. 77.

  top
  07 FEBRUARIE 2013
  În conformitate cu prevederile art. 21 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie, va prezentăm cv-urile şi fişele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale candidaţilor care participă la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a nr.454/21.12.2012:

  top
  04 FEBRUARIE 2013
  În conformitate cu posturile publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a nr.454/21.12.2012 şi cu prevederile Metodologiei cu nr. 3727917/25.07.2011 pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" s-au stabilit următoarele comisii de concurs:

  VIZUALIZEAZA COMISIILE DE CONCURS
  top
  21 DECEMBRIE 2012
  ACADEMIA DE POLIŢIE "Alexandru Ioan Cuza" anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr.454/21.12.2012, partea a III-a. Informaţiile cu privire la concurs sunt publicate pe site-ul web specializat al Ministerului, Educaţiei, Cercetării şi Tineretului http://jobs.edu.ro şi pe site-ul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, telefon : 0213175523, int. 17208. .


  top
  07 DECEMBRIE 2012
  În conformitate cu prevederile art.5, art.6 şi art.22 alin.1 din Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează selecţie cu recrutare din sursă internă, din rândul personalului poliţienesc şi militar, pentru ocuparea a 5 posturi vacante de agent I la Biroul Organizare, Planificare Reacţii pentru Situaţii de Urgenţă şi Operaţii – Compartimentul Control Acces şi Supraveghere pentru Obiectivele Academiei.

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ MODEL RAPORT
  top
  22 NOIEMBRIE 2012
  Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a Educaţiei naţionale şi Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, funcţia de decan gradul I-II al Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ
  top
  14 NOIEMBRIE 2012
  În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr.600/2005 pentru aprobarea competenţelor de resurse umane, nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Dispoziţiei Directorului general al Direcţiei Generale Resurse Umane nr. II/960/2004, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs/examen cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea funcţiei vacante de şef Birou Comunicaţii şi Informatică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prevăzută cu gradul profesional de comisar şef de poliţie, la poziţia 527 din statul de organizare al unităţii.

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ
  top
  12 NOIEMBRIE 2012
  În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr.600/2005 pentru aprobarea competenţelor de resurse umane, nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Dispoziţiei Directorului general al Direcţiei Generale Resurse Umane nr. II/960/2004, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs/examen cu recrutare din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale, pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Colegiului Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prevăzută cu gradul profesional de chestor, la poziţia 276 din statul de organizare al unităţii:

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ
  top
  31 OCTOMBRIE 2012
  În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr.600/2005 pentru aprobarea competenţelor de resurse umane, nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Dispoziţiei Directorului general al Direcţiei Generale Resurse Umane nr. II/960/2004, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs/examen cu recrutare din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale, pentru ocuparea funcţiei vacante de şef serviciu I la Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef, la poziţia 307 din statul de organizare al unităţii:

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ
  top
  04 OCTOMBRIE 2012
  În temeiul pct.7 lit.a din anunţul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” afişează prezentul ANUNŢ :

  CITEŞTE ANUNŢ

  top
  24 SEPTEMBRIE 2012
  În urma desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice vacante din Facultatea de Politie, din data de 20 septembrie 2012, s-au obţinut următoarele rezultate :

  REZULTATE EVALUARE CANDIDATI FACULTATEA DE POLITIE

  top
  21 SEPTEMBRIE 2012
  În urma desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice vacante din Facultatea de Arhivistica, din data de 20 septembrie 2012, s-au obţinut următoarele rezultate :

  REZULTATE EVALUARE CANDIDATI FACULTATEA DE ARHIVISTICA

  top
  21 SEPTEMBRIE 2012
  În urma desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice vacante din Facultatea de Pompieri, Departamentul de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă, din data de 20 septembrie 2012, s-au obţinut următoarele rezultate :

  REZULTATE EVALUARE CANDIDATI FACULTATEA DE POMPIERI

  top
  20 SEPTEMBRIE 2012
  Comisia de concurs are în vedere următoarele Criterii de evaluare pentru prezentarea planului de dezvoltare a carierei universitare şi analiza dosarului candidaţilor pentru ocuparea postului didactic de lector universitar:

  EVALUARE CANDIDATI FACULTATEA DE POLITIE

  EVALUARE CANDIDATI FACULTATEA DE POMPIERI

  EVALUARE CANDIDATI FACULTATEA DE ARHIVISTICA
  top
  14 SEPTEMBRIE 2012
  Va comunicăm faptul că, în conformitate cu Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie, ziua, orele şi locul desfăşurării prelegerilor sunt:
  - pentru pozitia 27, lector universitar: ziua: 20.09.2012 ora 9:30 la Facultatea de Politie, Departamentul de Politie - sala nr. 4.
  - pentru pozitia 28, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 8:30 la Facultatea de Politie, Departamentul de Politie - sala 4.
  - pentru pozitia 29, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 11:30 la Facultatea de Politie, Departamentul de Politie - sala 4.
  - pentru pozitia 30, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 10:30 la Facultatea de Politie, Departamentul de Politie - sala 4.
  - pentru pozitia 51, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 09:00 la Facultatea de Politie, Sala Senatului.
  - pentru pozitia 83, conferentiar universitar: ziua: 20.09.2012, ora 14:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 83, conferentiar universitar: ziua: 20.09.2012, ora 14:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 84, conferentiar universitar: ziua: 20.09.2012, ora 9:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 86, conferentiar universitar: ziua: 20.09.2012, ora 10:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 91, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 08:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 92, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 11:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 96, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 13:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 101, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 12:00 la Facultatea de Politie, Sala Politie - sala nr. 6.
  - pentru pozitia 113, conferentiar universitar: ziua: 20.09.2012, ora 09:30 la Facultatea de Politie, Departamentul Politie de Frontiera, pregatire Schengen - sala 77.
  - pentru pozitia 115, conferentiar universitar: ziua: 20.09.2012, ora 11:00 la Facultatea de Politie, Departamentul Politie de Frontiera, pregatire Schengen - sala 77.
  - pentru pozitia 117, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 08:00 la Facultatea de Politie, Departamentul Politie de Frontiera, pregatire Schengen - sala 77.
  - pentru pozitia 119, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 12:30 la Facultatea de Politie, Departamentul Politie de Frontiera, pregatire Schengen - sala 77.
  - pentru pozitia 163, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 08:00 la Facultatea de Politie, Bazinul de inot - cabinet metodic.
  top
  12 SEPTEMBRIE 2012
  Va comunicăm faptul că, în conformitate cu Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie, ziua, orele şi locul desfăşurării prelegerilor sunt:
  - pentru pozitia 257, conferentiar universitar: ziua: 20.09.2012 ora 10:00 la Academia de Politie, Sala Studioului TVS.
  top
  10 SEPTEMBRIE 2012
  Va comunicăm faptul că, în conformitate cu Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie, ziua, orele şi locul desfăşurării prelegerilor sunt:
  - pentru pozitia 225, lector universitar: ziua: 20.09.2012 ora 8:00 la Facultatea de Pompieri, amfiteatrul 1.
  - pentru pozitia 226, lector universitar: ziua: 20.09.2012, ora 10:00 la Facultatatea de Pompieri, amfiteatrul 1.
  top
  10 SEPTEMBRIE 2012
  În conformitate cu prevederile art. 21 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie, va prezentăm cv-urile şi fişele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale candidaţilor care participă la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 19.07.2012:

  top
  04 SEPTEMBRIE 2012
  În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului;
  Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general administrativ, în vederea încadrării acesteia prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale:

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ
  top
  04 SEPTEMBRIE 2012
  Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 a Educaţiei naţionale, Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de decan al Facultăţii de Poliţie:

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ
  top
  04 SEPTEMBRIE 2012
  Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef facultate (decan) al Facultăţii de Pompieri.:

  CONDIŢII ŞI TEMATICĂ
  top
 • NTURI RESURSE UMANE