ANUNTURI

31 MARTIE 2015
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează CONCURS/EXAMEN în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de director la Colegiul Naţional de Afaceri Interne, funcţie prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliţie, la poziţia 276 din statul de organizare al instituţiei.
CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
27 MARTIE 2015
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs/examen în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de şef birou la Biroul Buget-salarizare din cadrul structurii Financiar.
CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
16 FEBRUARIE 2015
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează CONCURS/EXAMEN în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandat companie la Facultatea de Poliţie – Formaţiuni studenţi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza, funcţie prevăzută cu gradul de maior, la poziţia 206 din statul de organizare al instituţiei.
CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
09 FEBRUARIE 2015
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Echipament, respectiv :
CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
09 FEBRUARIE 2015
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 7 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire :
CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
09 FEBRUARIE 2015
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Echipament, respectiv :
CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
15 DECEMBRIE 2014
Rezultate finale obţinute la concursul organizat în vederea încadrării din sursă externă a 14 posturi vacante de muncitor calificat IV-I (ospătar) si 3 posturi vacante de muncitor calificat IV-I (bucătar), personal contractual, la Serviciul Logistic - Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – Compartimentul Hrănire din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
CITEŞTE REZULTATE
26 NOIEMBRIE 2014
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează CONCURS/EXAMEN în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de şef birou la Biroul Achiziţii din cadrul Serviciului Logistic, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 521 din statul de organizare al instituţiei. respectiv:
CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ REVENIRE
20 OCTOMBRIE 2014
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 17 de posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire, respectiv:
CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
24 SEPTEMBRIE 2014
În revenire la anunţul nr. 4466051 / 28.07.2014, privind concursul organizat pentru încadrarea prin recrutare din sursă externă, , a 26 de posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire .
Din motive obiective, probele concursului vor avea loc, în acelaşi condiţii anunţate anterior, la următoarele date :
• proba scrisă se desfăşoară în data de 29.09.2014, orele 09.00-10.00(bucătar) şi în data de 30.09.2014, orele 09.00-10.00(ospătar);
• interviul se desfăşoară în data de 03.10.2014, orele 08.00-13.00(bucătar) şi în data de 06.10.2014, orele 08.00-13.00(ospătar).
28 IULIE 2014
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 26 de posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire.

CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
02 APRILIE 2014
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizeaza concurs în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandant pluton la Facultatea de Poliţie – Formaţiuni Studenţi, funcţie prevăzută cu gradul de căpitan, la poziţia 209 din statul de organizare al instituţiei.

CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
20 FEBRUARIE 2014
ACADEMIA DE POLITIE “ Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul in Bucuresti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, tel 021/ 317.55.23, organizeza in data de 28.02.2014, intre orele 10.00-12.00, la sediul institutiei –Compartimentul Hranire, selectia de personal, in vederea incheierii de contracte de furnizare servicii individuale, astfel:-1bucatar, 3 ospatari si 5 muncitori necalificati. Persoanele interesate vor avea asupra lor actele de identitate si documentele de calificare ( diploma, certificate ) in original si copie, cazier judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie. Pentru relatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021/317.55.23 int.17.470. Selectia va fi efectuata pe baza unui interviu profesional.

20 FEBRUARIE 2014
Rezultatele concursului din 18.02.2014, pentru ocuparea posturilor didactice de lector universitar, poziţia 98, asistent universitar, poziţia 104 şi asistent universitar, poziţia 105 sunt urmatoarele: - pozitia 98, SECĂREANU MARIAN declarat REUŞIT, cu media 9,26 (Proba 1: nota 9,00; Proba 2: nota 9,40; Proba 3: nota 9,40); - pozitia 104, DASCĂLU ŞTEFAN GABRIEL declarat REUŞIT, cu media 8,73 (Proba 1: nota 8,60; Proba 2: nota 9,00; Proba 3: nota 8,60); - pozitia 105, AVORNICULUI MIHAI CONSTANTIN declarat NEREUŞIT, cu media 7,46 (Proba 1: nota 8,00; Proba 2: nota 6,00; Proba 3: nota 8,40); - pozitia 105, ŢIGĂNOAIA BOGDAN DUMITRU declarat NEREUŞIT, cu media 5,66 (Proba 1: nota 7,00; Proba 2: nota 4,00; Proba 3: nota 6,00)

20 FEBRUARIE 2014
Prin prezenta vă informăm că în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arhivistică din data de 19.02.2014 a fost validat rezultatul concursului pentru postul vacant de lector universitar poziţia 260 (disciplinele: Paleografia germană, Prelucrarea arhivistică a documentelor moderne şi contemporane şi Administrarea documentelor în cadrul organizaţiilor), concurs organizat în data de 18.02.2014, începând cu orele 9,00 la sediul facultăţii. Conform raportului comisiei, la concurs s-a prezentat un singur candidat, d-na Fodor Ligia Maria, care a obţinut media finală 9,51, fiind declarată admis.

19 FEBRUARIE 2014
În data de 18.02.2014, a avut loc concursul pentru ocuparea postului de lector universitar la Departamentul de Criminalistica. Vă informăm că în urma susţinerii concursului pentru postul de Lector universitar poziţia 31/a din ştatul de funcţii al Departamentului de Criminalistică, disciplina „Tehnică Criminalistică”, a fost declarat reuşit dl. Asistent univ. dr. Panfil Georgică.

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la DEPARTAMENTUL DREPT PRIVAT. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • profesor universitar, poziţia 41, disciplina „Drept procesual civil” – LOZNEANU VERGINEL – reuşit; • Conferenţiar universitar, poziţia 49, disciplina „Drept civil I” – GHEORGHIU VALERIA – reuşit; • Conferenţiar universitar, poziţia 49, disciplina „Drept civil I” – CERNAT COSMIN – respins - pentru neîndeplinirea standardelor minime.

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În data de 18.02.2014, a avut loc concursul pentru ocuparea postului de lector universitar la Colegiul Naţional de Afaceri Interne. În urma analizării dosarului candidatului înscris la concurs şi a probelor susţinute de către acesta în faţa comisiei de examen, s-a stabilit următorul rezultat: -Lector universitar, poziţia 285 – VASILE VIOREL – reuşit.

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul de Drept Public. În urma analizării dosarului candidatului înscris la concurs şi a probelor susţinute de acesta în faţa comisiilor de examinare, s-a stabilit următoarul rezultat: • Lector universitar, poziţia 70/a, disciplina „Drept international public”, "Drept comunitar european" – VELISCU VIOREL – reuşit

GRILE EVALUARE
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Poliţie de Frontieră, Pregătire Schengen şi limbi străine. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 116, disciplina „Limba germană aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – DĂNĂLACHE IULIANA – reuşit • Lector universitar, poziţia 122, disciplina „Limba franceză aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – GHIŢESCU MELANIA-GEORGIANA – reuşit • Lector universitar, poziţia 126, disciplinele „Tactica Poliţiei de Frontieră” şi „Metodica pregătirii poliţiştilor de frontieră” – UNGUREANU PETRE-ROBERT – reuşit • Lector universitar, poziţia 127 disciplina „Limba engleză aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – NIŢU AMALIA-IONELA - reuşit

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
Criterii de evaluare şi bareme de notare pentru ocuparea postului de: lector universitar, poziţia 98; asistent universitar, poziţia 104; asistent universitar, poziţia 105;

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la:  Departamentul Poliţie de Frontieră, Pregătire Schengen şi limbi străine. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Profesor universitar, poziţia 110, disciplina „Tactica poliţiei de frontieră” – POPESCU CRISTIAN FLORIN – reuşit  Departamentul Drept Privat. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Profesor universitar, poziţia 41, disciplina „Drept procesual civil” – LOZNEANU VERGINEL – reuşit  Departamentul Drept Penal. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 16, disciplinele „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal. Partea specială” – BARBU IONUŢ-ANDREI – reuşit • Lector universitar, poziţia 18, disciplinele „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal. Partea specială” – ŢIGĂNOIAIA ADRIAN-CĂTĂLIN – reuşit

Grile de evaluare
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Lector universitar, poziţia 148, disciplinele „Tactica jandarmeriei” şi „Pregătire militară generală” – CĂPĂŢÎNĂ STELIAN SORIN – reuşit.

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 144, disciplinele „Cercetarea şi documentarea misiunilor” şi „Tactică Militară Generală” – BUSUIOC ION – reuşit. • Conferenţiar universitar, poziţia 145, disciplinele „Management organizaţional” şi „Pregătire militară generală” – PEŢA CEZAR – reuşit.

CITESTE MAI MULT
19 FEBRUARIE 2014
Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru probele de concurs susținute în vederea ocupării postului vacant de lector univ. – poziţia 260 din statul de funcţii al Facultăţii de Arhivistică, organizat în data de 18.02.2014, discutate şi aprobate de comisia de concurs, după cum urmează:

CITESTE MAI MULT
14 FEBRUARIE 2014
În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, vă aducem la cunoştinţă ora şi locul susţinerii probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.518/18.12.2013, precum şi temele prelegerilor didactice stabilite de către comisiile de concurs.

CITESTE MAI MULT
12 FEBRUARIE 2014
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., Dispoziţiei Directorului Direcţiei Management Resurse Umane nr.II/960/2004 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, organizează :

CONCURS TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
11 FEBRUARIE 2014
În conformitate cu prevederile art. 9 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, vă prezentăm CV-urile şi fişele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.518/18.12.2013, după cum urmează:

 • Lector universitar,pozitia 260 - FODOR MARIA-LIGIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 31/a - PANFIL GEORGICĂ - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 16 - BARBU IONUȚ-ANDREI - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 18 - ȚIGĂNOAIA ADRIAN-CĂTĂLIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Profesor universitar,pozitia 41 - LOZNEANU VERGINEL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 49 - CERNAT SEBASTIAN-COSMIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 49 - GHEORGHIU VALERIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 70/a - VELIȘCU VIOREL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 144 - BUSUIOC ION - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 145 - PEȚA CEZAR - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 148 - DOGARU ȘTEFAN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 148 - CĂPĂȚÂNĂ STELIAN SORIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 98 - SECĂREANU MARIAN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 104 - DASCĂLU ȘTEFAN-GABRIEL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 105 - ȚIGĂNOAIA BOGDAN-DUMITRU - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 105 - AVORNICULUI MIHAI-CONSTANTIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Profesor universitar,pozitia 110 - POPESCU CRISTIAN-FLORIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Conferențiar universitar,pozitia 116 - DĂNĂLACHE IULIANA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 122 - GHIȚESCU MELANIA-GEORGIANA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 126 - UNGUREANU PETRE ROBERT - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 127 - NIȚU AMALIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Asistent universitar,pozitia 233 - POPA MIRCEA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • Lector universitar,pozitia 285 - VASILE VIOREL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
 • 22 IANUARIE 2014
  “În conformitate cu prevederile art. 8, din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante nr.4566960/04.11.2013, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”, publică pe site-ul propriu, componenta comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518, din 18 decembrie 2013.” .

 • Comisii concurs Link
  13 IANUARIE 2014
  In conformitate cu prevederile art. 7 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" publica pe site-ul web specializat al Ministerului Educaţiei Nationale http://jobs.edu.ro şi pe site-ul propriu informatiile referitoare la posturile scoase la concurs in semestrul I al anului universitar 2013-2014 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518/18.12.2013. Relaţii suplimentare referitoare la concurs se pot obţine la Serviciul Management Resurse Umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, telefon : 0213175523, int. 17208. .


  top