ANUNTURI

26 august 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Buget-Salarizare din cadrul structurii Financiar, prevăzut la poziția 434 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

26 august 2016
REZULTATE FINALE ale concursului organizat în vederea încadrării din sursă externă a 2 posturi vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I (bucătar) şi muncitor calificat IV-I (spălător textile) - în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire, prevăzute la poziţiile 633 şi 646 din statul de organizare al unităţii.
Citeste mai mult

25 august 2016
REZULTATE FINALE ale concursului organizat în vederea încadrării din sursă externă a postului vacant de expert consultant gradul IA (personal contractual cu studii superioare) în cadrul Facultății de Arhivistică - Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu” - poziţia 281 din statul de organizare al unităţii
Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de secretar III-IA (personal contractual cu studii medii) prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.

Citeste mai mult
24 august 2016
REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522, 534, 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult

23 august 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Control Intern, prevăzut la poziția 376 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

19 august 2016
REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual - secretar III-IA prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.
Citeste mai mult

18 august 2016
REZULTATELE PROBEI PRACTICE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522 și 534 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare și Hrănire.

Citeste mai mult
03 august 2016
REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de secretar III-IA (personal contractual cu studii medii) prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.
Citeste mai mult
02 august 2016
REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522, 534, 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
20 iulie 2016
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de comandant pluton (instructor militar IV) la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, 3 (trei) posturi vacante de secretar III-IA - personal contractual cu studii medii, după cum urmează.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, 2 (două) posturi vacante de îngrijitor - personal contractual cu studii gimnaziale (poz. 560, 561) în cadrul Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 6 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire, prevăzute la poziţiile 602, 603, 631, 633, 646 şi 634 din statul de organizare al instituţiei, astfel:
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post de expert consultant gradul IA - personal contractual în cadrul Facultăţii de Arhivistică – Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”, prevăzut la poziţia 281 .
Citeste mai mult
08 iulie 2016
În temeiul art. 4 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” publică CV şi fişele de verificare ale candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 :
Citeste mai mult
23 iunie 2016
Tabel cu rezultatele probei scrise si practice a examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara de la Serviciul Logistic
Mai mult
22 iunie 2016
Tabel cu rezultatele probei practice a examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara
Mai mult
21 iunie 2016
Tabel cu rezultatele probei scrise a examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara
Mai mult
16 iunie 2016
Din motive obiective, procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare în treapta profesională imediat următoare a personalului contractual din Facultatea Poliție de Frontieră - Secretariat facultate, încadrat de la poziția 228 din statul de organizare, se va relua la o dată ulterioară.
16 iunie 2016
Anunt de concurs pentru ocuparea postului vacant de instructor de politie principal V, pozitia 209 din statul de organizare al Facultatii de Politie de Frontiera.
Mai mult
14 iunie 2016
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere depuse de personalul contractual care face obiectul examenului de promovare in treapta profesionala imediat urmatoare, din cadrul Serviciului Logistic - B.A.P.I. si B.N.E.H.
rezultate B.A.P.I. electrician
rezultate B.A.P.I. fochist
rezultate B.N.E.H., pozitiile din stat 628 - 630
rezultate B.N.E.H., pozitia din stat 645
13 iunie 2016
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere depuse de personalul contractual care face obiectul examenului de promovare in treapta profesionala imediat urmatoare, din cadrul Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative, Facultatii de Pompieri, Facultatii de Arhivistica si Facultatii Politiei de Frontiera.
rezultate Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
rezultate Facultatea de Pompieri
rezultate Facultatea de Arhivistica
rezultate selectie dosare Facultatea de Politie de Frontiera
10 iunie 2016
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere depuse de personalul contractual care face obiectul examenului de promovare in treapta profesionala imediat urmatoare, din cadrul Centrului Informare, Documentare si Editura, respectiv Biroul Logistic-Biroul Tehnic.
Biroul Tehnic
rezultate selectie dosare CIDE 346 - afisare
rezultate selectie dosare CIDE 352+353 - afisare
rezultate selectie dosare CIDE 354 - afisare
01 Iunie 2016
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează examenul de promovare al personalului contractual în treapta imediat superioară celei pe care o deține, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 3 din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, aprobată prin O.M.A.I. nr. 105/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Anunt Bibliotecar I CIDE 354
Anunt Expert gradul I FA 284
Anunt MC I BAPI 537
Anunt MC I BNEH 645
Anunt MC I BT 504+506+508
Anunt MC II CIDE 346
Anunt MC III BAPI 524
Anunt MC III BNEH 628+629+630
Anunt Secretar I FSJA 73
Anunt Secretar IA FP 261
Anunt Secretar IA FPF 228
Anunt Bibliotecar IA CIDE 352 + 353
30 mai 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condițiile legale, postul de instructor de poliţie principal I, poziţia 100, disciplinele „Metode și tehnici operative”, „Investigații criminale”, din cadrul Departamentului de Poliție și Științe Comportamentale al Facultăţii de Poliţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult
30 mai 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condițiile legale, postul de instructor de poliţie principal I, poziţia 136, disciplina „Educaţie fizică”, din cadrul Departamentului de Educaţie Fizică al Facultăţii de Poliţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult
16 mai 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 571 din 10.05.2016, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, precum și ale Metodologiei nr. 99668 din 16.03.2016 pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare.
Citeste mai mult
Conditii de participare
Dosarul de concurs
Metodologia
09 mai 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul agentilor de politie/subofiterilor din structurile M.A.I. care îndeplinesc condițiile legale, 4 posturi de agent I (conducator autospeciale) prevăzute la poziţiile 500, 501, 502, 503 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Tehnic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale OMAI nr.665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor.
ANUNT si ERATA
22 Aprilie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condițiile legale, postul de comandant companie (instructor militar I) prevăzut cu gradul de maior, la poziţia 184 din statul de organizare al Facultății de Jandarmi - Formațiuni studenți - Instructori militari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
ANUNT
ERATA
11 februarie 2016
În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr.600/2005 pentru aprobarea competenţelor de resurse umane, nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., nr.S/34/2014 privind exercitarea calităţii de ordonator de credite în M.A.I. şi Dispoziţiei Directorului Direcţiei Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea postului vacant de contabil-şef la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 433 din statul de organizare al instituției.
ANUNT
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
05 februarie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, concurs cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I , prevăzut la poziția 649 din statul de organizare al Biroului Achiziţii - Achiziţii.
Citeste mai mult
Tematica si bibliografie

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, concurs cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist III , prevăzut la poziția 584 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - Cadastru, investiţii și supraveghere tehnică.
Citeste mai mult
Tematica si bibliografie

Erata - 08.02.2016

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, concurs cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I , prevăzut la poziția 436 din statul de organizare al structurii Financiar - Biroul Buget-Salarizare.
Citeste mai mult
Tematica si bibliografie

Erata - 08.02.2016

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, concurs cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a două posturi vacante în cadrul Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare și Hrănire, după cum urmează:
- ofițer principal I (Hrănire studenți) - poziția 581 din statul de organizare;
- ofiţer specialist I (Echipament) - poziția 636 din statul de organizare.

Citeste mai mult
Tematica si bibliografie
04 februarie 2016
Rezultate concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar, pozitia 297, Colegiul Național de Afaceri Interne
Rezultate
Rezultate concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar, pozitia 300, Colegiul Național de Afaceri Interne
Rezultate
29 ianuarie 2016
Rezultatele evaluării candidaților pentru ocuparea funcției de lector universitar, poziția 301, disciplina ”Tratate, politici și strategii în domeniul afacerilor interne”, în conformitate cu Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei.
Rezultate
29 ianuarie 2016
REZULTATELE concursului din 28 - 29.01.2016, pentru ocuparea posturilor didactice de profesor universitar, poziţia 149, conferenţiar universitar, poziţia 152, lector universitar, poziţia 159, lector universitar, poziţia 160 şi lector universitar, poziţia 161
Rezultate
29 ianuarie 2016
DEPARTAMENTUL INGINERIE ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

In urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate:

 • • Conferențiar universitar (militar), poziţia 238, disciplinele: Prevenirea incendiilor I, Prevenirea incendiilor II, Evaluarea riscurilor de incendiu şi explozie - POPESCU GARIBALD - reuşit;
 • • Conferențiar universitar (militar), poziţia 239, disciplinele: Utilizarea calculatoarelor în activitatea pompierilor, Proiectare asistată de calculator - BALANESCU LIVIU-VALENTIN - reuşit;
 • • Lector universitar (militar), poziţia 247, disciplinele: Electrotehnică I, Electrotehnică II, Maşini electrice, Antrenamente de specialitate III, Antrenamente de specialitate VI - POPA MIRCEA - reuşit.

 • Grila de evaluare pozitia 238
  Grila de evaluare pozitia 239
  Grila de evaluare pozitia 247
  29 ianuarie 2016
  REZULTATELE concursului din 27.01.2016, pentru ocuparea posturilor didactice de Profesor universitar, poziţia 77, Profesor universitar, poziţia 80 şi Profesor universitar, poziţia 81.

  Rezultate
  29 ianuarie 2016
  În ziua de 29.01.2016 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la:
  Departamentul Drept Privat. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate:
  • Conferenţiar universitar, poziţia 32, disciplinele „Dreptul muncii”, „Drept procesual civil”– CERNAT COSMIN – reuşit.

  Grila de evaluare pozitia 32
  29 ianuarie 2016
  În ziua de 28.01.2016 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la:
  Departamentul Drept Public. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate:
  • profesor universitar, poziţia 43, disciplina „Drept constituţional şi instituţii” - ŢONEA NICOLAE BOGDAN - reuşit;
  • profesor universitar, poziţia 44, disciplina „Teoria Generală a Dreptului” – MOINESCU GABRIEL- reuşit;
  • Conferenţiar universitar, poziţia 48, disciplina „Drept internaţional public”– VELIŞCU VIOREL – reuşit.

  Grila de evaluare pozitia 43

  Grila de evaluare pozitia 44

  Grila de evaluare a probei I - pozitia 48

  Grila de evaluare a probei II - pozitia 48

  29 ianuarie 2016
  Rezultate concursuri - Facultatea Poliție de Frontieră
  Profesor universitar / Pozitia 196

  Conferentiar universitar / Pozitia 201

  29 ianuarie 2016
  Lector universitar, poziţia 301, Colegiul Naţional de Afaceri Interne
  Criterii de evaluare şi bareme de notare

  29 ianuarie 2016
  CONCURSUL pentru ocuparea postului de lector universitar (poliţist), poziţia 161 Disciplinele „Pregătire Militară General㔺i ,,Instrucţia Tragerii”
  Grila poziția 161, proba I

  Grila poziția 161, proba II

  Grila poziția 161, proba III

  CONCURSUL pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziţia 149
  Grila poziția 149

  CONCURSUL pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poziţia 152 Disciplinele „Tactica jandarmeriei”, ,,Operaţii multinaţionale” şi ,,Instrucţia Tragerii”
  Grila poziția 152

  Grila de evaluare a performanțelor

  CONCURSUL pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 159 Disciplinele „Tactica jandarmeriei”, ,,Tactici, Tehnici și Procedee de Intervenţie” şi ,,Instrucţia Tragerii”
  Grila proba 1

  Grila proba 2

  CONCURSUL pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 160 Disciplinele „Tactica jandarmeriei”, ,,Metodică” şi ,,Instrucţia Tragerii”
  Grila proba 1

  Grila proba 2

  28 ianuarie 2016
  În ziua de 27.01.2016 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la:
  Departamentul Drept Privat. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate:
  • Conferenţiar universitar, poziţia 31, disciplinele „Dreptul concurenţei comerciale”, „Dreptul familiei”– MAIEREAN LAURA – reuşit;
  • Profesor universitar, poziţia 25, disciplinele „Drept comercial”,„Dreptul comerţului internaţional”– MIHĂILĂ ŞTEFAN – reuşit;
  • Profesor universitar, poziţia 26, disciplina „Drept civil. Drepturile reale principale. Teoria generală a obligaţiilor” – IOAN MARA – reuşit.
  Grile evaluare conf 31

  Grile evaluare concurs prof 26

  Grile evaluare concurs prof 25

  28 ianuarie 2016
  Barem corectare - concurs pentru ocuparea posturilor de conferențiar universitar în cadrul departamentului de Limbi străine, pozițiile 216 și 217
  Poziția 216

  Poziția 217

  Rezultate concurs

  27 ianuarie 2016
  Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru fiecare probă stabilite de către comisiile de concurs, conform art.31 alin.(2) din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
  Criterii

  27 ianuarie 2016
  Rezultate concurs Departament Drept Public
  Rezultate

  Grilele de evaluare pentru funcțiile de lector universitar, pozițiile 49, 54 și 55 din statul de organizare al Departamentului Drept public.


  Grile evaluare lector universitar

  27 ianuarie 2016
  Rezultatele la concursurile pentru posturile didactice care au avut loc in cadrul Departamentului de Criminalistica
  Rezultate

  Criterii de evaluare

  27 ianuarie 2016
  Grila de evaluare a performantelor profesionale si stiintifice pentru postul didactic de profesor universitar, pozitia 196 ( Facultatea Politie de Frontiera/Departamentul Politie de Frontiera, Imigrari, Pasapoarte si Pregatire Schengen), post publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a nr.1304 din 25.11.2015.
  Pozitia 196

  Grila de evaluare a performantelor profesionale si stiintifice pentru postul didactic de conferentiar universitar, pozitia 201 ( Facultatea Politie de Frontiera/Departamentul Politie de Frontiera, Imigrari, Pasapoarte si Pregatire Schengen), post publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a nr.1304 din 25.11.2015.
  Pozitia 201
  27 ianuarie 2016
  În ziua de 26.01.2016 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la:
  Departamentul Drept Penal. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate
  Rezultate
  Grila pozitia 14
  Grila pozitia 18
  26 ianuarie 2016
  Rezultatele finale obținute la concursurile organizate pentru ocuparea a 6 posturi (instalator/fochist/ospătar), personal contractual în cadrul Serviciului Logistic
  Rezultate finale instalator
  Rezultate finale ospătar
  Rezultate finale fochist
  19 ianuarie 2016
  În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” , cu modificările și completările ulterioare, vă prezentăm CV-urile și fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.1304 din 25 noiembrie 2015, după cum urmează:

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 14 - MĂGUREANU Alexandru Florin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (polițist),poziția 18 - NEGRUȚ Gina - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 25 - MIHĂILĂ Ștefan - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 26 - IOAN Mara - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 31 - MAIEREAN Laura-Elena - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 32 - CERNAT Sebastian-Cosmin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 43 - ȚONEA Bogdan-Nicolae - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 44 - MOINESCU Gabriel - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 48 - VELIȘCU Viorel - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (polițist),poziția 49 - VIȘAN Oana-Mihaela - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (polițist),poziția 54 - Pârvu Elena-Loredana - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (polițist),poziția 55 - UNGUREANU Nicolae-David - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 77 - POPESCU Gheorghe - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 80 - ȚUPULAN Marin-Claudiu - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 81 - IACOB Adrian - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 105 - PANTEA Cezar - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 107 - POPA Gheorghe - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 108 - COROIU Viorel - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 109 - RUIU Marin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 111 - PANFIL Georgică - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 149 - PEȚA Cezar - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (militar),poziția 152 - PROFIRESCU Cristian - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (militar),poziția 159 - DOGARU Ștefan - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (militar),poziția 160 - ENUȚĂ Cătălin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (polițist),poziția 161 - POROJANU Marin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (polițist),poziția 161 - POROJANU Marin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 196 - DUMITRESCU Costel - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 201 - PEREȘ Lucian-Gabriel - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 216 - CHERSAN Ileana-Maria - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 217 - PIELMUȘ Cristina-Georgeta - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (militar),poziția 238 - POPESCU Garibald - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (militar),poziția 238 - POPESCU Garibald - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (militar),poziția 239 - BĂLĂNESCU Liviu-Valentin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (militar),poziția 247 - POPA Mircea - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (civil),poziția 265 - POHOAȚĂ Nicu - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (civil),poziția 271 - CHELARU Rafael-Dorian - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (civil),poziția 275 - CHEȘCĂ Iulia - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Profesor universitar (polițist),poziția 297 - GHINEA Nicolae - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Conferențiar universitar (polițist),poziția 300 - ANDRUȘ Cătălin - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • Lector universitar (civil),poziția 301 - BOGDAN Vasile - Curriculum Vitae -Fisa de verificare

  • 07 ianuarie 2016
   Informații referitoare la posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2015-2016 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1304/25.11.2015.

   Art. 1. Se numesc comisiile de concurs pentru ocuparea, în semestrul I al anului universitar 2015/2016, a posturilor didactice vacante de lector universitar din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

   Art. 1. Se numesc comisiile de concurs pentru ocuparea, în semestrul I al anului universitar 2015/2016, a posturilor didactice vacante de profesor universitar şi conferențiar universitar din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
   21 decembrie 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizeaza concurs/examen cu recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor de politie, pentru ocuparea functiei vacante de sef birou la Centrul pentru Invatamant cu Frecventa Redusa si Invatamant la Distanta.
   CITESTE MAI MULT
   Tematica si bibliografie
   17 decembrie 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 4 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire.
   CITESTE MAI MULT
   Tematica si bibliografie
   16 decembrie 2015
   Vă aducem la cunoştinţă faptul că procedurile de concurs demarate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în vederea ocupării unor posturi de ofiţer vacante prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie/subofiţerilor/ maiştrilor militari au fost anulate/revocate, urmând a fi reluate în trimestrul I al anului 2016, după modificarea şi completarea cadrului normativ existent privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din M.A.I., în sensul creşterii transparenţei, obiectivităţii şi exigenţei.
   16 DECEMBRIE 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 3 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul administrarea patrimoniului imobiliar – compartimentul Întreţinerea patrimoniului imobiliar, respectiv:
   • 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician) – personal contractual; nivelul postului: execuţie; principalele cerinţe ale postului: execută control în sectorul de care răspunde şi-l are în administrare, luând masuri de remediere a defecţiunilor constatate;
   • 1 post de muncitor calificat IV-I (instalator) - personal contractual; nivelul postului: execuţie; principalele cerinţe ale postului: execută control în sectorul de care răspunde şi-l are în administrare, luând masuri de remediere a defecţiunilor constatate;
   • 1 post de muncitor calificat IV-I (fochist) - personal contractual; nivelul postului: execuţie; principalele cerinţe ale postului: răspunde de buna funcţionare a tuturor instalaţiilor sub presiune racordate la centrala termică;.


   CITESTE MAI MULT
   Tematica si bibliografie electrician
   Tematica si bibliografie fochist
   Tematica si bibliografie instalator
   02 DECEMBRIE 2015
   În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice (publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1304 din 25.11.2015):

   CITESTE MAI MULT
   02 DECEMBRIE 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează recrutare şi selecţie în vederea încadrării postului vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, Aplicare şi Monitorizare Proiecte - Compartimentul Elaborare şi Monitorizare Proiecte, prin promovare/mutare din rândul personalului poliţienesc şi militar care corespunde cerinţelor postului, de la nivelul celorlalte unităţi ale M.A.I.

   CITESTE MAI MULT
   02 NOIEMBRIE 2015
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor de poliţie, posturile de:
   - instructor de poliţie principal I, poziţia 100, disciplinele „Metode şi tehnici operative”, „Investigaţii criminale”;
   - instructor de poliţie principal V, poziţia 102, disciplinele „Bazele activităţii informative”, „Investigaţii criminale”;
   - instructor de poliţie principal V, poziţia 103, disciplinele „Etică şi deontologie poliţienească”, „Etică şi deontologie”;

   din cadrul Departamentului de Poliţie şi Ştiinţe Comportamentale al Facultăţii de Poliţie.
   CITESTE MAI MULT
   30 OCTOMBRIE 2015
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucțiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor, respectiv al ofițerilor de poliție, posturile de:
   - instructor de poliție principal I (poziţia 207 din statul de organizare)
   - instructor de poliție principal V (poziția 208 din statul de organizare)
   - instructor de poliție principal V (poziția 209 din statul de organizare)
   - instructor de poliție principal V (poziția 210 din statul de organizare)

   din cadrul Departamentului Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen al Facultăţii Poliție de Frontieră.
   CITESTE MAI MULT
   29 OCTOMBRIE 2015
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucțiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu fișa postului, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de :
   - instructor militar principal V, poziţia 225, disciplinele: Pregătire militară I, Pregătire militară II, Pregătire militară V, Pregătire militară VI, Antrenamente de specialitate IV, Antrenamente de specialitate V, Instalaţii sanitare, Instalaţii de încălzire I
   din cadrul Departamentului de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă al Facultăţii al de Pompieri.

   CITESTE MAI MULT
   29 OCTOMBRIE 2015
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucțiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor, respectiv al ofițerilor de poliție, posturile de:
   - instructor militar principal I, poziţia 163, disciplinele „ Instrucţia tragerii”; „Pregătire militară generală”;
   - instructor de poliţie principal I, poziția 164 , disciplinele „Logică juridică”
   din cadrul Departamentului de Jandarmi şi Pregătire Militară Generală al Facultăţii de Jandarmi.

   CITESTE MAI MULT
   29 OCTOMBRIE 2015
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor de poliţie, posturile de:
   - instructor de poliţie principal I, poziţia 134, disciplina „Educaţie fizică”;
   - instructor de poliţie principal I, poziţia 135, disciplina „Educaţie fizică”;
   - instructor de poliţie principal V, poziţia 139, disciplina „Educaţie fizică”;
   din cadrul Departamentului de Educaţie Fizică al Facultăţii de Poliţie.

   CITESTE MAI MULT
   29 OCTOMBRIE 2015
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4314 din 23.07.2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor de poliţie, postul de:
   - instructor de poliţie principal V, poziţia 121, disciplina „Tehnică criminalistică”;
   din cadrul Departamentului de Criminalistică al Facultăţii de Poliţie
   .
   CITESTE MAI MULT
   03 AUGUST 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu I la Serviciul Cercetare Științifică, Implementare Programe Comunitare și Proiecte Europene din cadrul Şcolii Doctorale, prevăzut la poziţia 289 din statul de organizare al instituţiei.
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   26 IUNIE 2015
   Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 363 din statul de organizare al unităţii.
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   08 IUNIE 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare,2 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire.
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   08 IUNIE 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Echipament şi 1 post de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Echipament.
   CITESTE MAI MULT
   TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE FRIZER
   TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE SPALATOR
   31 MARTIE 2015
   Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează CONCURS/EXAMEN în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de director la Colegiul Naţional de Afaceri Interne, funcţie prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliţie, la poziţia 276 din statul de organizare al instituţiei.
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   27 MARTIE 2015
   Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează concurs/examen în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de şef birou la Biroul Buget-salarizare din cadrul structurii Financiar.
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   16 FEBRUARIE 2015
   Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează CONCURS/EXAMEN în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandat companie la Facultatea de Poliţie – Formaţiuni studenţi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza, funcţie prevăzută cu gradul de maior, la poziţia 206 din statul de organizare al instituţiei.
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   09 FEBRUARIE 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Echipament, respectiv :
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   09 FEBRUARIE 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 7 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire :
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   09 FEBRUARIE 2015
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Echipament, respectiv :
   CITESTE MAI MULT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   15 DECEMBRIE 2014
   Rezultate finale obţinute la concursul organizat în vederea încadrării din sursă externă a 14 posturi vacante de muncitor calificat IV-I (ospătar) si 3 posturi vacante de muncitor calificat IV-I (bucătar), personal contractual, la Serviciul Logistic - Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – Compartimentul Hrănire din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
   CITEŞTE REZULTATE
   26 NOIEMBRIE 2014
   Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizează CONCURS/EXAMEN în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de şef birou la Biroul Achiziţii din cadrul Serviciului Logistic, funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 521 din statul de organizare al instituţiei. respectiv:
   CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ REVENIRE
   20 OCTOMBRIE 2014
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 17 de posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire, respectiv:
   CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
   24 SEPTEMBRIE 2014
   În revenire la anunţul nr. 4466051 / 28.07.2014, privind concursul organizat pentru încadrarea prin recrutare din sursă externă, , a 26 de posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire .
   Din motive obiective, probele concursului vor avea loc, în acelaşi condiţii anunţate anterior, la următoarele date :
   • proba scrisă se desfăşoară în data de 29.09.2014, orele 09.00-10.00(bucătar) şi în data de 30.09.2014, orele 09.00-10.00(ospătar);
   • interviul se desfăşoară în data de 03.10.2014, orele 08.00-13.00(bucătar) şi în data de 06.10.2014, orele 08.00-13.00(ospătar).
   28 IULIE 2014
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 26 de posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire – compartimentul Hrănire.

   CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
   02 APRILIE 2014
   Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun.Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, organizeaza concurs în vederea încadrării cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a funcţiei vacante de comandant pluton la Facultatea de Poliţie – Formaţiuni Studenţi, funcţie prevăzută cu gradul de căpitan, la poziţia 209 din statul de organizare al instituţiei.

   CITEŞTE ANUNŢ TEMATICĂ
   20 FEBRUARIE 2014
   ACADEMIA DE POLITIE “ Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul in Bucuresti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, tel 021/ 317.55.23, organizeza in data de 28.02.2014, intre orele 10.00-12.00, la sediul institutiei –Compartimentul Hranire, selectia de personal, in vederea incheierii de contracte de furnizare servicii individuale, astfel:-1bucatar, 3 ospatari si 5 muncitori necalificati. Persoanele interesate vor avea asupra lor actele de identitate si documentele de calificare ( diploma, certificate ) in original si copie, cazier judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie. Pentru relatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021/317.55.23 int.17.470. Selectia va fi efectuata pe baza unui interviu profesional.

   20 FEBRUARIE 2014
   Rezultatele concursului din 18.02.2014, pentru ocuparea posturilor didactice de lector universitar, poziţia 98, asistent universitar, poziţia 104 şi asistent universitar, poziţia 105 sunt urmatoarele: - pozitia 98, SECĂREANU MARIAN declarat REUŞIT, cu media 9,26 (Proba 1: nota 9,00; Proba 2: nota 9,40; Proba 3: nota 9,40); - pozitia 104, DASCĂLU ŞTEFAN GABRIEL declarat REUŞIT, cu media 8,73 (Proba 1: nota 8,60; Proba 2: nota 9,00; Proba 3: nota 8,60); - pozitia 105, AVORNICULUI MIHAI CONSTANTIN declarat NEREUŞIT, cu media 7,46 (Proba 1: nota 8,00; Proba 2: nota 6,00; Proba 3: nota 8,40); - pozitia 105, ŢIGĂNOAIA BOGDAN DUMITRU declarat NEREUŞIT, cu media 5,66 (Proba 1: nota 7,00; Proba 2: nota 4,00; Proba 3: nota 6,00)

   20 FEBRUARIE 2014
   Prin prezenta vă informăm că în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arhivistică din data de 19.02.2014 a fost validat rezultatul concursului pentru postul vacant de lector universitar poziţia 260 (disciplinele: Paleografia germană, Prelucrarea arhivistică a documentelor moderne şi contemporane şi Administrarea documentelor în cadrul organizaţiilor), concurs organizat în data de 18.02.2014, începând cu orele 9,00 la sediul facultăţii. Conform raportului comisiei, la concurs s-a prezentat un singur candidat, d-na Fodor Ligia Maria, care a obţinut media finală 9,51, fiind declarată admis.

   19 FEBRUARIE 2014
   În data de 18.02.2014, a avut loc concursul pentru ocuparea postului de lector universitar la Departamentul de Criminalistica. Vă informăm că în urma susţinerii concursului pentru postul de Lector universitar poziţia 31/a din ştatul de funcţii al Departamentului de Criminalistică, disciplina „Tehnică Criminalistică”, a fost declarat reuşit dl. Asistent univ. dr. Panfil Georgică.

   GRILE EVALUARE
   19 FEBRUARIE 2014
   În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la DEPARTAMENTUL DREPT PRIVAT. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • profesor universitar, poziţia 41, disciplina „Drept procesual civil” – LOZNEANU VERGINEL – reuşit; • Conferenţiar universitar, poziţia 49, disciplina „Drept civil I” – GHEORGHIU VALERIA – reuşit; • Conferenţiar universitar, poziţia 49, disciplina „Drept civil I” – CERNAT COSMIN – respins - pentru neîndeplinirea standardelor minime.

   GRILE EVALUARE
   19 FEBRUARIE 2014
   În data de 18.02.2014, a avut loc concursul pentru ocuparea postului de lector universitar la Colegiul Naţional de Afaceri Interne. În urma analizării dosarului candidatului înscris la concurs şi a probelor susţinute de către acesta în faţa comisiei de examen, s-a stabilit următorul rezultat: -Lector universitar, poziţia 285 – VASILE VIOREL – reuşit.

   GRILE EVALUARE
   19 FEBRUARIE 2014
   În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul de Drept Public. În urma analizării dosarului candidatului înscris la concurs şi a probelor susţinute de acesta în faţa comisiilor de examinare, s-a stabilit următoarul rezultat: • Lector universitar, poziţia 70/a, disciplina „Drept international public”, "Drept comunitar european" – VELISCU VIOREL – reuşit

   GRILE EVALUARE
   19 FEBRUARIE 2014
   În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Poliţie de Frontieră, Pregătire Schengen şi limbi străine. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 116, disciplina „Limba germană aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – DĂNĂLACHE IULIANA – reuşit • Lector universitar, poziţia 122, disciplina „Limba franceză aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – GHIŢESCU MELANIA-GEORGIANA – reuşit • Lector universitar, poziţia 126, disciplinele „Tactica Poliţiei de Frontieră” şi „Metodica pregătirii poliţiştilor de frontieră” – UNGUREANU PETRE-ROBERT – reuşit • Lector universitar, poziţia 127 disciplina „Limba engleză aplicată în domeniul ordine şi siguranţă publică” – NIŢU AMALIA-IONELA - reuşit

   CITESTE MAI MULT
   19 FEBRUARIE 2014
   Criterii de evaluare şi bareme de notare pentru ocuparea postului de: lector universitar, poziţia 98; asistent universitar, poziţia 104; asistent universitar, poziţia 105;

   CITESTE MAI MULT
   19 FEBRUARIE 2014
   În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la:  Departamentul Poliţie de Frontieră, Pregătire Schengen şi limbi străine. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Profesor universitar, poziţia 110, disciplina „Tactica poliţiei de frontieră” – POPESCU CRISTIAN FLORIN – reuşit  Departamentul Drept Privat. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Profesor universitar, poziţia 41, disciplina „Drept procesual civil” – LOZNEANU VERGINEL – reuşit  Departamentul Drept Penal. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 16, disciplinele „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal. Partea specială” – BARBU IONUŢ-ANDREI – reuşit • Lector universitar, poziţia 18, disciplinele „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal. Partea specială” – ŢIGĂNOIAIA ADRIAN-CĂTĂLIN – reuşit

   Grile de evaluare
   19 FEBRUARIE 2014
   În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Lector universitar, poziţia 148, disciplinele „Tactica jandarmeriei” şi „Pregătire militară generală” – CĂPĂŢÎNĂ STELIAN SORIN – reuşit.

   CITESTE MAI MULT
   19 FEBRUARIE 2014
   În ziua de 18.02.2014 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate: • Conferenţiar universitar, poziţia 144, disciplinele „Cercetarea şi documentarea misiunilor” şi „Tactică Militară Generală” – BUSUIOC ION – reuşit. • Conferenţiar universitar, poziţia 145, disciplinele „Management organizaţional” şi „Pregătire militară generală” – PEŢA CEZAR – reuşit.

   CITESTE MAI MULT
   19 FEBRUARIE 2014
   Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru probele de concurs susținute în vederea ocupării postului vacant de lector univ. – poziţia 260 din statul de funcţii al Facultăţii de Arhivistică, organizat în data de 18.02.2014, discutate şi aprobate de comisia de concurs, după cum urmează:

   CITESTE MAI MULT
   14 FEBRUARIE 2014
   În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, vă aducem la cunoştinţă ora şi locul susţinerii probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.518/18.12.2013, precum şi temele prelegerilor didactice stabilite de către comisiile de concurs.

   CITESTE MAI MULT
   12 FEBRUARIE 2014
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., Dispoziţiei Directorului Direcţiei Management Resurse Umane nr.II/960/2004 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, organizează :

   CONCURS TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
   11 FEBRUARIE 2014
   În conformitate cu prevederile art. 9 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, vă prezentăm CV-urile şi fişele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.518/18.12.2013, după cum urmează:

  • Lector universitar,pozitia 260 - FODOR MARIA-LIGIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 31/a - PANFIL GEORGICĂ - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Conferențiar universitar,pozitia 16 - BARBU IONUȚ-ANDREI - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 18 - ȚIGĂNOAIA ADRIAN-CĂTĂLIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Profesor universitar,pozitia 41 - LOZNEANU VERGINEL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Conferențiar universitar,pozitia 49 - CERNAT SEBASTIAN-COSMIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Conferențiar universitar,pozitia 49 - GHEORGHIU VALERIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 70/a - VELIȘCU VIOREL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Conferențiar universitar,pozitia 144 - BUSUIOC ION - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Conferențiar universitar,pozitia 145 - PEȚA CEZAR - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 148 - DOGARU ȘTEFAN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 148 - CĂPĂȚÂNĂ STELIAN SORIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 98 - SECĂREANU MARIAN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Asistent universitar,pozitia 104 - DASCĂLU ȘTEFAN-GABRIEL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Asistent universitar,pozitia 105 - ȚIGĂNOAIA BOGDAN-DUMITRU - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Asistent universitar,pozitia 105 - AVORNICULUI MIHAI-CONSTANTIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Profesor universitar,pozitia 110 - POPESCU CRISTIAN-FLORIN - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Conferențiar universitar,pozitia 116 - DĂNĂLACHE IULIANA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 122 - GHIȚESCU MELANIA-GEORGIANA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 126 - UNGUREANU PETRE ROBERT - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 127 - NIȚU AMALIA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Asistent universitar,pozitia 233 - POPA MIRCEA - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • Lector universitar,pozitia 285 - VASILE VIOREL - Curriculum Vitae -Fisa de verificare
  • 22 IANUARIE 2014
   “În conformitate cu prevederile art. 8, din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante nr.4566960/04.11.2013, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”, publică pe site-ul propriu, componenta comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518, din 18 decembrie 2013.” .

  • Comisii concurs Link
   13 IANUARIE 2014
   In conformitate cu prevederile art. 7 din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" publica pe site-ul web specializat al Ministerului Educaţiei Nationale http://jobs.edu.ro şi pe site-ul propriu informatiile referitoare la posturile scoase la concurs in semestrul I al anului universitar 2013-2014 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518/18.12.2013. Relaţii suplimentare referitoare la concurs se pot obţine la Serviciul Management Resurse Umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, telefon : 0213175523, int. 17208. .


   top