Centenar Romania

ANUNTURI

13 decembrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1359 din 5.12.2018) în semestrul I al anului universitar 2018-2019, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, ambele cu modificările și completările ulterioare.
LISTA POSTURILOR
METODOLOGIE DE CONCURS

29 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), devenită vacantă în mandatul 2016-2020, concurs ce va avea loc în data de 05.02.2019, la sediul Academiei de Poliție „Al.I.Cuza” din București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
METODOLOGIE DE CONCURS

29 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Logistic
MAI MULT

27 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Logistic
REZULTATE

22 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Rezultate finale - concurs organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Juridic din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
REZULTATE

21 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Procesul-verbal de soluționare a contestației la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Juridic din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
PROCES-VERBAL

20 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la selecția de dosare cu ocazia examenului de promovare al personalului contractual din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
REZULTATE

19 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Juridic al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
REZULTATE

12 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Al. I. Cuza” organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Logistic, în funcțiile de muncitor calificat IV și III (ospătar) și muncitor calificat IV și II (bucătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale ...
MAI MULT

09 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Încadrări, verificări, atestare didactică și perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului management resurse umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

07 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Încadrări, verificări, atestare didactică și perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului management resurse umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

06 noiembrie 2018
A N U N Ţ

LISTĂ CU CANDIDAȚII CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Juridic, poz. 408 din statul de organizare
MAI MULT

05 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

01 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

11 octombrie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 408 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

05 octombrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Încadrări, verificări, atestare didactică și perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 415 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

03 octombrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul statistică și acte de studii din cadrul Secretariatului Academiei, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 373 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

23 august 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de şef birou la Centrul IFR/ID, din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza“, prevăzut la poziţia 296 din statul de organizare al instituției.
MAI MULT

21 august 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef birou la Centrul IFR/ID, din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza“, prevăzut la poziţia 296 din statul de organizare al instituției.
MAI MULT

17 august 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul public pentru ocuparea postului vacant de decan la Facultatea de Jandarmi.
MAI MULT

24 iulie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de șef birou (poziția 296 din stat) la Centrul IFR / ID, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale O.m.a.i nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

12 iulie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului vacant de decan la Facultatea de Jandarmi, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție, la poziția 137 din statul de organizare al instituției, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei Universitare, ale Metodologiei nr. 100073 din 16.11.2016 a organizării și desfășurării concursului public pentru funcția de „decan” la facultățile din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” , precum și cu fișa postului.
MAI MULT

01 martie 2018
A N U N Ţ

REZULTATE CONTESTAȚII la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

27 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

27 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

26 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

20 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL NOMINAL
cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic.
MAI MULT

TABEL NOMINAL
cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic.

MAI MULT

30 ianuarie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 526 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

30 ianuarie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 573 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

20 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrulColegiului Național de Afaceri Interne.
MAI MULT

19 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 303 din statul de organizare al Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza”.
MAI MULT

18 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție la poziţia 312 din statul de organizare.
MAI MULT

15 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul pentru ocuparea postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție la poziţia 303 din statul de organizare.
MAI MULT

08 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție-Departamentul de Criminalistică (poz.54 și 57).
MAI MULT

05 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

05 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 05.12.2017 la concursul pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție-Departamentul de Criminalistică (poz.54 și 57)
MAI MULT

04 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”.
MAI MULT

29 noiembrie 2017
A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Cu data prezentului anunț se sistează concursul organizat în vederea ocupării postului de șef birou la Biroul Juridic din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, urmând ca acest concurs să fie reluat la o dată ulterioară, prin parcurgerea procedurii de la început, cu respectarea prevederilor legale în materia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere vacante.

28 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 312 din statul de organizare.
MAI MULT

28 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 303 din statul de organizare .
MAI MULT

27 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi .
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.115) la Facultatea de Poliție de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.28) la Facultatea de Poliție – Departamentul de Poliție
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocupareapentru ocupareaa 2 (două) posturi vacante de instructori de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție la Departamentul de Criminalistică, poz.54 și poz.57
MAI MULT

23 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți (poziția 162 din statul de organizare).
MAI MULT

23 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ) la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni studenți (poziția 132 din statul de organizare).
MAI MULT

22 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 21.11.2017 în cadrul concursului pentru ocuparea 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi (poz.148, poz.150, poz.157 și poz.158).
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL NOMINAL cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Juridic, poz. 408 din statul de organizare.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 20.11.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.115) la Facultatea de Poliție de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 20.11.2017 în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.28) la la Facultatea de Poliție – Departamentul de Poliție.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ) la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni studenți (poziția 224 din statul de organizare)
MAI MULT

20 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție la poziţia 303 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul statistică și acte de studii, poz. 373 din statul de organizare.
MAI MULT

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale .
Vă informăm că singura candidatură depusă pentru postul vacant de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane a fost validată.

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție la poziţia 312 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

16 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, 2 (două) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție - Departamentul de Criminalistică, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor , după cum urmează:
MAI MULT

14 noiembrie 2017
În atenția candidaților înscriși

la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul contabilitate generală și control preventiv din cadrul structurii financiar, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale

Vă informăm că toate candidaturile depuse pentru postul vacant de șef birou la Biroul contabilitate generală și control preventiv din cadrul structurii Financiar au fost validate.

14 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ Facultatea de Poliție - Formațiuni studenți (poziția 80 din statul de organizare)
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor de politie principal V (personal didactic de predare, poz.115 din stat) la Facultatea de Poliţie de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen -
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poz. 162 din statul de organizare, la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți.
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 224 din statul de organizare, și șef detașament (instructor de poliție I), poz. 225 și 226 din statul de organizare, la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni studenți.
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 132 din statul de organizare, la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni studenți.
MAI MULT

09 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocupareapentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacantede instructori de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi (poz.148 si poz.150 la Departamentul de Jandarmi, poz.157 si poz.158 la Departamentul de Pregătire Generală)
MAI MULT

09 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (personal didactic de predare, poz.28 din stat) la Facultatea de Poliţie - Departamentul de Poliţie -
MAI MULT

08 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 80 din statul de organizare, și șef detașament (instructor de poliție I), poz. 85 și 86 din statul de organizare, la Facultatea de Poliție - Formațiuni studenți
MAI MULT

07 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 414 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

06 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Juridic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 408 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul statistică și acte de studii, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 373 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de comandant pluton (instructor militar IV) (poziţia 162 din stat) la Facultatea Jandarmi - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de învățământ) (poziția 132 din stat) la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, posturile de instructor superior (șef an de învățământ) (poziția 224 din stat) și șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 225 și 226 din stat) la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor /ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal V (personal didactic de predare) la Departamentul de Poliţie al Facultăţii de Poliţie (prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliţie la poz. 28 din statul de organizare al Academiei), disciplina - „Tactică poliţienească”, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor , după cum urmează:
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal V (personal didactic de predare) la Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen al Facultăţii de Poliţie de Frontieră (prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliţie la poziţia 115 din statul de organizare al Academiei), disciplinele - „Sociopsihologie aplicată în spaţiul Schengen”; „Dreptul Frontierei de Stat”; „Investigarea criminalităţii transfrontaliere”; „Tactica Poliţiei de Frontieră I”, în conformitate cu prevederile ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

30 octombrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul contabilitate generală şi control preventiv din cadrul structurii Financiar, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 447 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.

MAI MULT

30 octombrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de invățământ) (poziția 80 din stat) și posturile de șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 85 și 86 din stat) la Facultatea de Poliție - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .

MAI MULT

30 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
29 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
28 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
24 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
23 august 2017
ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
17 august 2017
ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
11 august 2017
ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
27 iulie 2017
ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
17 iulie 2017
ANUNT

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., precum și cu fișele posturilor:

Financiar – Biroul Buget Salarizare

Serviciul Management Resurse Umane
compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă

11 iulie 2017
ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor nr. 19920 din 20.02.2017, nr. 19923 din 20.02.2017 şi nr. 19924 din 20.02.201, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, următoarele posturi la Facultatea de Poliţie – Departamentul de Criminalistică.

Mai mult
Rezultate finale
11 iulie 2017
ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului nr. 19941 din 20.02.2017 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal I (personal didactic de predare), prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie, la poziţia 75 din statul de organizare al instituţiei – disciplina Educaţie Fizică în cadrul Facultăţii de Poliţie – Departamentul de Educaţie Fizică.

Mai mult
Rezultate finale
11 iulie 2017
Tabelul cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton la Faculatea de Jandarmi
Mai mult
10 iulie 2017
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de comandant pluton (instructor militar IV) la Facultatea de Pompieri
Mai mult
23 iunie 2017
TABEL cu rezultatul final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de bibliotecar I (S) la Facultatea de Pompieri.
Tabel rezultat final
23 iunie 2017
TABEL cu rezultatele finale la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de secretar III (M) la Facultatea de Jandarmi, Centrul IFR/ID și Facultatea de Poliție.
Tabel rezultate finale
23 iunie 2017
Rezultate finale ale concursurilor publice organizate pentru ocuparea posturilor de decan din cadrul facultăților Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”:
Facultatea de Pompieri
top