Studii Masterat

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

PLANIFICARI ACTIVITATI

STUDII DE MASTERAT

FACULTATEA DE POLITIE
NOIEMBRIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție,anul de studii I – semestrul I, anul universitar 2019-2020

STRUCTURA anului universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de masterat

OCTOMBRIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii II – semestrul I, anul universitar 2019-2020

IULIE 2019
Oferta educațională a Facultății de Poliție pentru anul universitar 2019-2020, programele de studii universitare de masterat

PLANIFICAREA sesiunii de restanțe și reexaminări la masterat, septembrie 2019, seria 2018-2020

PLANIFICAREA activităților de practică în domeniu pentru semestrul II

Planificarea examenelor la masterat sesiunea IULIE 2019, pentru semestrul al II-lea, seria 2018-2020

MAI 2019
PLANIFICAREA susținerii examenului de finalizare a studiilor – DISERTAȚIE – seria 2017/2019

PLANIFICAREA sesiunii de restanțe și reexaminări la masterat – seria 2017/2019

PLANIFICAREA sesiunii examenelor la masterat, sesiunea a II-a 2019, pentru semestrul IV – seria 2017/2019

MARTIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii I – semestrul II, anul universitar 2018-2019

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii II – semestrul II, anul universitar 2018-2019

IANUARIE 2019
PLANIFICAREA activitatilor de practica în domeniu pentru semestrul I

PLANIFICAREA examenelor la masterat sesiunea martie 2019

FACULTATEA DE POLITIE DE FRONTIERA
FEBRUARIE 2020
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat - SERIA 2019-2021 (semestrul I)

PROGRAMUL EXAMENELOR SERIA 2018-2020 (semestrul III)

IANUARIE 2020
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna IANUARIE

DECEMBRIE 2019
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2019
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna NOIEMBRIE

STRUCTURA anului universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de masterat

OCTOMBRIE 2019
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2019
PROGRAMUL RESTANȚELOR DE LA P.S.U.M. - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

IUNIE 2019
PROGRAMUL EXAMENELOR PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT - SESIUNEA IUNIE 2019

PROGRAMUL ORAR AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU LUNA IUNIE

MAI 2019
PROGRAMUL ORAR AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU LUNA MAI

APRILIE 2019
PROGRAMUL ORAR AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU LUNA APRILIE

MARTIE 2019
PROGRAMUL ORAR AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2019
PROGRAMUL EXAMENELOR LA MASTERAT SERIA 2017-2019 - SEMESTRUL III

PROGRAMUL EXAMENELOR LA MASTERAT SERIA 2018-2020 - SEMESTRUL I

PROGRAMUL ORAR AL STUDIILOR DE MASTERAT PENTRU LUNA FEBRUARIE

Ianuarie 2019
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna IANUARIE
Decembrie 2018
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna DECEMBRIE
Octombrie 2018
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat Semestrul I SERIA 2018-2020
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat Semestrul III SERIA 2017-2019

Iulie 2018
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2018
LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN


Iunie 2018
Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul II SERIA 2017-2019

Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul IV SERIA 2016-2018

PROGRAMUL EXAMENELOR LA MASTERAT SERIA 2017-2019 SEMESTRUL II

PROGRAMUL EXAMENELOR LA MASTERAT SERIA 2016-2018 SEMESTRUL IV

Mai 2018
Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul II SERIA 2017-2019

Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul IV SERIA 2016-2018

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE
NOIEMBRIE 2019
STRUCTURA anului universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de masterat

OCTOMBRIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul III – seria 2018-2020

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul I – seria 2019-2021

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, Anul de studii II – semestrul I, anul universitar 2019-2020

SEPTEMBRIE 2019
S-a aprobat suplimentarea cu 25 de locuri la programul de studii universitare de masterat ”MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMUL AUTORITĂȚILOR DE ORDINE PUBLICĂ” din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, sesiunea septembrie 2019.

IUNIE 2019
PLANIFICAREA examenelor de promovare a semestrului IV și finalizare a studiilor - seria 2017-2019
PLANIFICAREA examenelor de promovare a semestrului II - seria 2018-2020


MARTIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul II – seria 2018-2020

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul IV – seria 2017-2019

FEBRUARIE 2019
PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE – SEMESTRUL I -SERIA 2018-2020-

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI III ȘI FINALIZARE A STUDIILOR -SERIA 2017-2019- ȘI A EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI III -SERIA 2017-2019-

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul III – seria 2017-2019

FACULTATEA DE POMPIERI
FACULTATEA DE ARHIVISTICA
FEBRUARIE 2019
PLANIFICAREA EXAMENELOR LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT