Centenar Romania

Studii Masterat

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

PLANIFICARI ACTIVITATI

STUDII DE MASTERAT

FACULTATEA DE POLITIE
NOIEMBRIE 2018
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii I – semestrul I, anul universitar 2018-2019

OCTOMBRIE 2018
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii II – semestrul I, anul universitar 2018-2019

SEPTEMBRIE 2018
PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE ȘI REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

GRAFICUL activităților necesare desfășurării concursului de admitere

Iulie 2018
SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT SESIUNEA IULIE 2018

P L A N I F I C A R E A sesiunii examenelor la masterat sesiunea de restanțe, pentru anul I – seria 2017/2019

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂȚII DE POLIȚIE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

COMISIILE pentru examenul de disertație sesiunea iulie 2018 la programele de studii universitare de masterat

Planificare examenului de DISERTAȚIE la masterat sesiunea iulie 2018, pentru seria 2016-2018 și seriile anterioare

Planificare sesiunii examenelor la masterat sesiunea iulie 2018, semestrul II – seria 2017/2019

Iunie 2018
Planificare sesiunii examenelor la masterat sesiunea iunie 2018, pentru semestrul IV – seria 2016/2018

Martie 2018
Planificare activități masterat pentru semestrul II seria 2017-2019

Planificare activități masterat pentru semestrul IV seria 2016-2018

Ianuarie 2018
Planificarea examenelor la masterat sesiunea martie 2018

Planificarea semestrului I - SERIA 2017/2019

Planificarea semestrului III - SERIA 2016/2018

FACULTATEA DE POLITIE DE FRONTIERA
Octombrie 2018
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat Semestrul I SERIA 2018-2020
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat Semestrul III SERIA 2017-2019

Iulie 2018
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2018
LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN


Iunie 2018
Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul II SERIA 2017-2019

Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul IV SERIA 2016-2018

PROGRAMUL EXAMENELOR LA MASTERAT SERIA 2017-2019 SEMESTRUL II

PROGRAMUL EXAMENELOR LA MASTERAT SERIA 2016-2018 SEMESTRUL IV

Mai 2018
Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul II SERIA 2017-2019

Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul IV SERIA 2016-2018

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE
OCTOMBRIE 2018
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul I – seria 2018-2020

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul III – seria 2017-2019

SEPTEMBRIE 2018
PLANIFICAREA EXAMENELOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Iunie 2018
PLANIFICAREA examenului de DISERTAȚIE la masterat sesiunea iulie 2018, pentru seria 2016-2018

PLANIFICAREA examenelor restante și reexaminărilor pentru semestrele III și IV -SERIA 2016-2018-

PLANIFICAREA examenelor restante și reexaminărilor pt.sem. I și II -SERIA 2017-2019-

Componenţa comisiilor pentru examenele de disertație seria 2016 - 2018 ,la PSUM

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI IV ȘI FINALIZARE A STUDIILOR -SERIA 2016-2018-

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE – SEMESTRUL II -SERIA 2017-2019

Martie 2018
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat semestrul IV – seria 2016-2018

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat semestrul II – seria 2017-2019

Planificarea examenelor de promovare - semestrul III – seria 2016-2018

Planificarea examenelor de promovare - semestrul I – seria 2017-2019

Planificarea activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat semestrul I – seria 2017-2019

Planificarea activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat semestrul III – seria 2016-2018

Planificarea examenelor de promovare a semestrului IV și finalizare a studiilor - seria 2015-2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului IV și finalizare a studiilor - seria 2015-2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului II - seria 2016-2018

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016-2018

Planificarea examenelor de promovare a semestrului III seria 2015-2017
FACULTATEA DE POMPIERI
FACULTATEA DE ARHIVISTICA