ULTIMAORA

03 august 2015

ANUNŢ
Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2015
Citeste mai mult

02 august 2015

ATENTIE - În urma analizei contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a contestațiilor nu a admis nici o contestatie.

01 august 2015

ATENTIE - Candidatii declarati admisi trebuie sa se prezinte pe data de 03.08.2015 ora 08:00 la sediul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Aleea Privighetorilor. Nr. 1A, sect. I, Bucuresti, in vederea efectuarii masuratorilor pentru uniforma.

01 august 2015

Oferta admitere specializarea "Drept", invatamant la distanta, sesiunea septembrie 2015 - Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Citeste mai mult

01 august 2015

Oferta admitere "Administratie Publica" sesiunea septembrie 2015 - Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
Citeste mai mult

01 august 2015

Lista candidatilor ADMISI si RESPINSI
Citeste mai mult

01 august 2015

Lista candidatilor ADMISI si RESPINSI
Citeste mai mult

29 iulie 2015

Lista candidatilor ADMISI pentru PROBE SCRISE
Citeste mai mult

29 iulie 2015

A N U N Ţ
Vă informăm că în perioada 10 – 21.08.2015, activitatea privind depunerea cererilor de eliberare a adeverinţelor şi certificatelor privind studiile universitare de masterat precum şi eliberarea acestora, va fi sistată în vederea efectuării concediilor.

29 iulie 2015

Planificarea sesiunii de restante-reexaminari, anul universitar 2014-2015
Anii I - II / curs cu frecvenţă redusă anul universitar 2014 – 2015
Anii I - II OSP / Drept respectiv III Drept - curs cu frecvenţă, anul universitar 2014 – 2015

21 iulie 2015

REZULTATELE (MEDIILE) EXAMENULUI DE SELECŢE PENTRU 36 BURSE DOCTORALE în cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranţă naţională – SECNETEDU”.
Rezultate

21 iulie 2015

Rezultatele examenului de selecție pentru 4 (patru) burse doctorale în cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranţă naţională – SECNETEDU”.
Rezultate

10 iulie 2015

În perioada concursului de admitere - 17.07 - 05.08.2015 - Secretariatul Academiei ( compartimentul acte de studii și compartimentul evidență studii de masterat ) și Secretariatele facultăților nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări adeverințe, acte de studii etc. ).

09 iulie 2015

ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU 4 (patru) BURSE DOCTORALE in cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere– Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranţă naţională – SECNETEDU”
Anunt
Metodologie

09 iulie 2015

REZULTATELE EXAMENULUI DE SELECTIE PENTRU BURSE DOCTORALE in cadrul proiectului "Securitate prin cunoastere - Retea integrata/educationala de formare, consiliere si orientare a doctoranzilor pentru o cariera in cercetare in domeniile de securitate, aparare, ordine publica si siguranta nationala -SECNETEDU"
Citeste mai mult

09 iulie 2015

Rezultate finale obtinute la concursul organizat pentru ocupare a 4 posturi muncitor calificat IV-I ( 2 ospatar / 1 spalator textile / 1 frizer) - personal contractual in cadrul Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare si Hranire - compartimentul Hranire/compartimentul Echipament
Citeste mai mult

26 iunie 2015

ANUNT PRIVIND SELECTIA CANDIDATILOR PENTRU BURSE DOCTORALE in cadrul proiectului " Securitate prin cunoastere - Retea integrata/educationala de formare, consiliere si orientare a doctoranzilor pentru o cariera in cercetare in domeniile securitate, aparare, ordine publica si siguranta nationala - SECNETEDU"
Citeste mai mult
Metodologia de selectie

25 iunie 2015

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI II – SERIA 2014/2016
Citeste mai mult

24 iunie 2015

ANUNŢ DE SELECŢIE A EXPERŢILOR PE TERMEN SCURT privind angajarea unui număr de 16 experţi pe termen scurt, în vederea implementării proiectelor POSDRU/189/2.1/G/156813 – „Creşterea calităţii serviciilor publice şi a angajabilităţii prin stagii de practică STUDAP BUC-IF” POSDRU/189/2.1/G/156773 – „Practica de azi – o şansă în plus pentru angajare STUDAP 2015”
Citeste mai mult

19 iunie 2015

ANUNŢUL PUBLIC al intenţiei de lansare a competiţiei de atribuire a proiectului PS 3.1.5 Sistem modular multifuncţional, pilot pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare - salvare a persoanelor din medii ostile vieţii
Citeste mai mult

12 iunie 2015

PLANIFICAREA SESIUNII DE RESTANŢE - REEXAMINĂRI pentru studenţii anilor III OSP / IV Drept - curs cu frecvenţă, anul universitar 2014 – 2015
Citeste mai mult

11 iunie 2015

PLANIFICAREA SESIUNII DE FINALIZARE A STUDIILOR pentru - SERIA 2013/2015 - P.S.U.M. DE 4 semestre -
Citeste mai mult

08 iunie 2015

Anunţ privind calendarul susținerii rapoartelor finale de cercetare postdoctorală de către cercetătorii postdoctoranzi, în cadrul proiectului „ Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, perioada 17.06-19.06.2015
Citeste mai mult

26 mai 2015
Graficul examenelor pentru studenţii anului I FR, seria 2014 – 2017
Graficul examenelor pentru studenţii anului II FR, seria 2013 – 2016
22 mai 2015

Graficul pentru desfăşurarea examenului de licenţă sesiunea iulie 2015 pentru absolvenţii de la învăţământ cu frecvenţă, seria 2011-2015, specializarea Drept şi seria 2012-2015, specializarea Ordine si Siguranţa Publică
Citeste mai mult

23 aprilie 2015

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia în vederea participării la cea de-a treia mobilitate în cadrul proiectului, stagiul de la „Estonian Academy of Security Science”, EU – Lisa”, „Enterprise” , Tallinn / ESTONIA
Citeste mai mult

10 aprilie 2015

Susţinerea examenelor restante la doctorat, pentru doctoranzii din anul I de studiu, va avea loc în perioada 18.05-29.05.2015, la o data stabilită de comun acord cu conducătorii de doctorat, şi nu în perioada 01.06-05.06.2015, cum a fost stabilit iniţial.

17 aprilie 2015

Anunţ privind calendarul activităţilor pentru selecţia candidaţilor pentru mobitatea externă (stagiu) la Tallinn, Estonia, în perioada 31.05 – 06.06.2015, în cadrul proiectului „ Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”.
Citeste mai mult

10 aprilie 2015

„Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 16.04.2015, ora 14.00, în sala Colegiului Național de Afaceri Interne (pavilionul Vest, parter) festivitatea de acordare a Certificatelor de absolvire a Cursului de formare de formatori organizat în cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea capacității de reacție a structurilor de ordine și siguranță publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul „PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME", cod contract HOME/2012/ISEC/AG/4000004426”.
Site proiect

03 aprilie 2015

Susţinerea examenelor restante la doctorat, pentru doctoranzii din anul I de studiu, va avea loc în perioada 01.06-05.06.2015, la o data stabilită de comun acord cu conducătorii de doctorat.

18 martie 2015

În atenţia studenţilor la învăţământul cu frecvenţă redusă, anii I - II, seriile 2013-2016, respectiv 2014-2017
Planificare semstrul II

17 martie 2015

În perioada 25-27 Februarie 2015, delegația Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, alcătuită din Prorectorul academiei, Dl. Col. Conf.univ.dr. Ion BUSUIOC (membru al Consiliului de Conducere EFSCA) și Dl. Col. Instr.mil.pr. I drd.ing. Ionel-Alin MOCIOI (din Facultatea de Pompieri și Secretar al EFSCA), a participat la Ședința Consiliului de Conducere al Asociației Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri – European Fire Service Colleges’ Association – EFSCA la Vilnius, în Lituania.
Citeste mai mult

12 martie 2015

PLANIFICARE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE MASTERAT, seriile 2014/2016, 2013/2015
Citeste mai mult

23 februarie 2015

Rezultatele examenului de disertaţie "Managementul situatiilor de urgenta" - seriile 2013-2015/2012-2014
Citeste mai mult

16 februarie 2015

INFORMATII ADMITERE 2015 - Regulamentul de admitere si Hotararea Senatului Universitar
Citeste mai mult
Hotararea Senatului Universitar

05 februarie 2015

Planificare activitati studii de masterat 2015
Citeste mai mult

29 ianuarie 2015

Candidati SmartSPODAS
Citeste mai mult

28 ianuarie 2015

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute de candidati la selectia in vederea participarii la cea de-a doua mobilitate in cadrul proiectului, vizita de studiu la "Colegiul European de Securitate si Aparare" si la "Comisia Europeana", Bruxelles/Belgia.
Citeste mai mult

22 ianuarie 2015

Examen de licenta, sesiunea februarie 2015
Grafic licenta
Formular inscriere licenta
Documente necesare
Tematica

17 octombrie 2014

Dezvoltarea capacității de reacție a structurilor de ordine și siguranță publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN
Program formatori CBRN
Rezultate formator

01 octombrie 2014

În atenţia candidaţilor declaraţi respins la examenul de admitere pentru Programele de Studii Universitare de Masterat sesiunea Septembrie 2014, vă facem cunoscut faptul că:
Citeste mai mult

26 septembrie 2014

Perioadele de desfăşurare ale programului de studii universitare de masterat „Managementul situaţiilor de urgenţă” organizat de Facultatea de Pompieri în sem.I al anului univ.2014-2015.
Citeste mai mult

24 septembrie 2014

Planificarea examenelor de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2014
Citeste mai mult

18 septembrie 2014

Buletin informativ ceremonial depunere juramant militar
Citeste mai mult

17 septembrie 2014

Rezultate evaluare vizită de studiu Germania, proiect SmartSPODAS
Citeste mai mult

16 iulie 2014

Marţi, 15.07.2014, ora 11.00, la sediul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” , s-a desfăşurat Ceremonialul avansării în grad profesional/militar de subinspector/sublocotenent a promoţiei de absolvenţi ai Academiei de Poliţie, 2014.

Citeste mai mult

BINE ATI VENIT!

Infiintata in 1991, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" este o institutie publica de invatamant superior acreditata, din reteaua de invatamant de stat.

Acesta este site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, structură a Ministerului Administraţiei şi Internelor din România, unde pot fi aflate informaţii legate de activitatea instituţiei şi orice alte date de interes public din sfera de competenţă.

CITESTE MAI MULT


ACTIVITATI IMPORTANTE


LUNA IUNIE 2015

Conferinta stiintifica a scolilor doctorale
CERCETARI DOCTORALE IN DOMENIUL JUSTITIEI SI AFACERI INTERNE
editia a III-a
12 iunie 2015, ora 09:00CITESTE MAI MULT

LUNA MARTIE 2015

Centrul de Invatamant cu Frecventa Redusa si Invatamant la DistantaCITESTE MAI MULT

LUNA MAI 2015

Conferinta stiintifica internationala
PROVOCARI SI STRATEGII IN ORDINEA SI SIGURANTA PUBLICA
editia a II-a
28-29 mai 2015

Din cauza unor probleme de ordin tehnic, comunicarea nu se poate realiza prin intermediul adresei mara.ioan@academiadepolitie.ro.

Rugăm persoanele interesate de participarea la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică", ediţia a II-a (28-29 mai 2015), respectiv la Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere", ediţia a IV-a (30 aprilie 2015) să utilizeze adresa marayoan@yahoo.com.CITESTE MAI MULT

INFO

LUNA APRILIE 2015

Conferinta stiintifica a studentilor
IMPORTANTA INVATAMANTULUI UNIVERSITAR IN CADRUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE
editia a IV-a
30 aprilie 2015

Din cauza unor probleme de ordin tehnic, comunicarea nu se poate realiza prin intermediul adresei mara.ioan@academiadepolitie.ro.

Rugăm persoanele interesate de participarea la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică", ediţia a II-a (28-29 mai 2015), respectiv la Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere", ediţia a IV-a (30 aprilie 2015) să utilizeze adresa marayoan@yahoo.com.CITESTE MAI MULT

LUNA FEBRUARIE 2015

WORKSHOP CU TEMA
„PROBLEME CONTEMPORANE PRIVIND SECURIZAREA FRONTIERELOR, MIGRATIA SI AZILUL”
ORGANIZAT DE CATRE ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza", in data de 10 februarie 2015, intre orele 09:30-14:00, in sala de conferinte a hotelului YesterdayCITESTE MAI MULT

LUNA IANUARIE 2015

WORKSHOP CU TEMA
“COOPERAREA INTER-AGENTII IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII CRIMINALITATII”
ORGANIZAT DE CATRE DEPARTAMENTUL DE POLITIE IN ZIUA DE 27 IANUARIE 2015, INTRE ORELE 10,30-14,00CITESTE MAI MULT

LUNA IANUARIE 2015

Simpozionul stiintific JANDARMERIA ROMANA
TRADITII SI PERSPECTIVE, EDITIA A V-a
,
PE CARE DEPARTAMENTUL DE JANDARMI, PREGATIRE GENERALA SI STIINTE SOCIO-UMANISTE
DORESTE SA-L ORGANIZEZE CU OCAZIA Zilei Jandarmeriei Romane
,in ziua de miercuri, 01.04.2015, intre orele 10.00-15.00
in Aula Academiei de Politie.CITESTE MAI MULT

 Colegiul National de Afaceri Interne


Colegiul National de Afaceri Interne