INFORMATII SERVICIUL FINANCIAR

Tabel cu minimul si maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din Academia de Politie “A.I. Cuza” pentru:

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 50 din 27.02.2012 privind transparenta platilor efectuate in Ministerul Administratiei si Internelor, Academia de Politie va poate prezenta situatia platilor zilnice efectuate:

ANUL 2017