ULTIMAORA

11 iulie 2017

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2017
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

mai mult

10 iulie 2017

Proces verbal privind soluționarea contestațiilor
mai mult

06 iulie 2017

Rezultate obținute de absolvenți la examenul de licență
Citeste mai mult

29 iulie 2013

PLANIFICAREA SESIUNII DE RESTANŢE ŞI REEXAMINĂRI pentru studenţii anilor I – II OSP, I - III Drept, curs cu frecvenţă.
Vezi planificarea

8 iulie 2013

Calendarul organizării și desfășurării examenelor de promovare a semestrului IV și a examenelor de disertație pt. cursanții Seriei 2011/2013, P.S.U.M. "Cercetări criminalistice aplicate", aferent lunii august 2013.
Vezi planificarea

5 iulie 2013

PLANIFICAREA REEXAMINĂRILOR pentru studenţii anului III OSP, curs cu frecvenţă anul universitar 2012 – 2013
Vezi planificarea

2 iulie 2013

Graficul privind desfăşurarea examenului de licenţă sesiunea iulie 2013
Vezi planificarea

21 iunie 2013

Planificarea sesiunii de restanţe şi reexaminări pentru studenţii anilor III OSP, IV Drept curs cu frecvenţă, anul III, curs cu frecvenţă redusă - anul universitar 2012 – 2013
Vezi planificarea

21 iunie 2013

Listele restantierilor
Seria:2010-2013/(2014)
Anul III OSP zi, Anul IV DREPT zi, Anul III FF

31 ianuarie 2013

MASTERAT FACULTATE DE POLITIE - Planficarea examenelor de promovare si finalizare a studiilor seria 2011/2013
citeste mai mult

BINE ATI VENIT!

Facultatea de Politie

Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie şi penitenciare, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de ierarhizare (DII) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de licenţă (DL) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specilizarea "Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi și fără frecvență.