Centenar Romania

ULTIMAORA

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada 19.11.2018 - 15.03.2019, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”. Cursul formează competenţe profesionale în domeniul drepturilor omului, domeniu de maxim interes în contextul actual, având în vedere obligaţiile asumate de România în relaţia cu instituţiile europene. Absolvirea cursului oferă obţinerea a 16 credite transferabile recunoscute în Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

Ofertă curs

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne, Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 - 30.03.2018,
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.

Oferta educationala

BINE ATI VENIT!

Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare

C.P.D.O.S.P. are ca scop să furnizeze cursuri de specialitate în materia drepturilor omului, prin specializarea personalului, dezvoltarea, testarea, validarea și acreditarea programei de specialitate și utilizând sprijinul partenerilor naționali și internaționali ai Academiei în realizarea în bune condiții a acestei activități.


CONTACT

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"
Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București


Tel. 021.317.55.23, int. 17225, 17249
Fax:
021.317.55.17
e-mail : cpdo@academiadepolitie.ro


Pentru a ajunge la sediul Academiei de Poliţie puteţi să folosiţi următoarele mijloace de transport în comun: 148, 301, 304, 449 sau 783.


Pagina web : C.P.D.O.S.P.

Pagina web : ACADEMIA DE POLITIE