Date decontact

Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”
Aleea Privighetorilor, nr. 1A
Cod 014031, Sector 1, Bucureşti
Site: www.academiadepolitie.ro
Fax (+40) 021.317.55.17
Telefon (+40) 021.317.55.23

Contact: Cristian-Eduard ŞTEFAN int. 17231
Georgică PANFIL int. 17253

ConferinTa StiinTificA a studentilor

Importanța învățământului universitar în cadrul societății bazate pe cunoaștere
Ediția a VI-a
Conferinţa se va desfăşura la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1. Prezentarea lucrărilor se face în limba română. O persoană poate participa ca unic autor sau prim autor cu o singură lucrare, respectiv în coautorat. Taxa de participare este de 25 lei/participant, atât pentru studenţii Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, cât şi pentru studenţii altor universităţi. Taxa se achită în contul RO78BPOS70503218495ROL01, deschis la Bancpost SA, Filiala Floreasca, pe numele Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea Bucureşti, Cod Fiscal 23728462. Adresa de corespondenţă conferintastiintifica2017@gmail.com

Program sesiune

20 APRILIE 2017

 • 0830 – 0900 – primirea invitaţilor
 • 0900 – 1000 – deschiderea conferinţei, mesajul rectorului Academiei de Poliţie; mesajele invitaţilor de onoare
 • 1000 – 1015 – pauză
 • 1015 – 1115 – prezentarea lucrărilor în plen
 • 1115 – 1130 – pauză
 • 1130 – 1330 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni
 • 1330 – 1400 –deliberări, pauză
 • 1400 – 1430 – concluzii, închiderea conferinţei, festivitatea de premiere.
 • 1430 – masa festivăTermene limita

 • 06 martie 2017 - înscrierea lucrării prin trimiterea talonului de participare completat la adresa de corespondenţă
 • 18 martie 2017 - trimiterea lucrării în format final la adresa de corespondenţă
 • 28 martie 2017 - comunicarea acceptului/ respingerii lucrării de către organizatori
 • 06 aprilie 2017 - plata taxei de participare, trimiterea la adresa de corespondenţă a copiei scanate a documentului de plată şi a declaraţiei pe proprie răspundere cu privire la originalitatea lucrării şi protecţia împotriva plagiatului