Romania2019.eu

Date decontact

Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”
Aleea Privighetorilor, nr. 1A
Cod 014031, Sector 1, Bucureşti
Fax (+40) 021.317.55.17
Telefon (+40) 021.317.55.23

Comitetul de organizare
  • Lect.univ.dr. Horia RAȚĂ
  • Asist.univ.dr. Cătălin TOADER
  • Drd. Cezar CIOACĂ
  • Drd.Dănuț NECHITA
  • Sorin ȘOIMU
  • Marius ANDRIȚA