Romania2019.eu

Date decontact

Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”
Aleea Privighetorilor, nr. 1A
Cod 014031, Sector 1, Bucureşti
Fax (+40) 021.317.55.17
Telefon (+40) 021.317.55.23

CONFERINTA STIINTIFICA INTERNATIONALA

”ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC DE CRIMINALISTICĂ”
Ed.a V-a

International Scientific Conference

”Romanian Educational System of Forensic Science”Conferinţa ştiinţifică internaţională ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC DE CRIMINALISTICĂ, ed.a V-a, se va desfăşura la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, în perioada 27-28 aprilie 2017. Tema aceste ediții va fi ”Științele forensic, între palierul operativ și cel didactic”. Conferința va beneficia de aportul unor lectori de prestigiu din țară și din străinătate și se adresează membrilor comunităților academice, cercetătorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor și bineînțeles specialiștilor din România și Europa din domeniul criminalisticii și disciplinelor conexe.Prezentarea și dezbaterile din cadrul conferinței se vor realiza în limbile română și engleză (sunt necesare cunoștințe de limba engleză pentru prezentările participanților internaționali).
Volumul conferinței va fi indexat (preindexare) în bazele de date Social Sciences Research Network (SSRN), Google Scholar, sistemul CrossRef (alocare DOI), fiind diseminat și prin rețelele Mendeley și Academia.edu.Termene limita

  • 05.03.2017 - Înregistrarea participanților
  • 20.03.2017 - Trimiterea lucrărilor
  • 25.03.2017 - Acceptarea (finală sau condiționată) a lucrărilor
  • 05.04.2017 - Confirmarea finală a acceptării lucrărilor
  • 12.04.2017 - Plata corespunzătoare participării
  • 20.04.2017 - Data limită pentru înregistrarea participanților în auditoriu