Centenar Romania

ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

CONDUCEREA ACADEMIEI DE POLITIE

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este condusă de Rectorul Academiei, iar Senatul Universitar este prezidat de către Preşedintele Senatului.

Conducerea operativă a instituţiei este asigurată de Consiliul de Administraţie format din RECTOR, PRORECTORI, DECANI, DIRECTORUL GENERAL ADMINISTRATIV şi un REPREZENTANT AL STUDENŢILOR.


Rector

Comisar-şef,
Prof.univ.dr.
ADRIAN IACOB
Rector

Prorector 1

Comisar-șef,
Prof.univ.dr. VERONICA STOICA
Prorector

CV
Prorector 2

Comisar-șef
Conf.univ.dr.
MIHAI MARCOCI
Prorector

Director General Administrativ


Director General Administrativ


Decan Facultatea de Poliţie

Comisar-șef
Conf.univ.dr.
ȘTEFAN CRISTIAN-EDUARD
Decan Facultatea de Poliție

Decan Facultatea de Poliție de Frontieră

Comisar șef,
Prof. univ. dr.
VASILE SERGIU
Decan Facultatea de Poliție de Frontieră

Decan Facultatea de Jandarmi

Comisar șef
Lect.univ.dr.
POROJANU MARIN
Împuternicit Decan Facultatea de Jandarmi

Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Comisar-şef,
Lect.univ.dr. NICOLAE GROFU
(Î) Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative

CV
Decan Facultatea de Pompieri

Lt.col.,
Lect.univ.dr.ing.
TRACHE ȘTEFAN NICOLAE
Decan Facultatea de Pompieri


Decan Facultatea de Arhivistică

Lector univ. dr.
CHEȘCĂ IULIA
Decan Facultatea de Arhivistică