Admitere2015

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA In academia de politieAdmiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • H.G. nr. 787 din 03.07.2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
 • O.U.G. nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă aprobat prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.E.N. nr. 4923 din 29.08.2013privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2014;
 • Ordinul M.E.N. nr. 5734/2013privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2014-2015;
 • Ordinul ministrului administrației și internelor, nr. 665/2008privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., cu modificările ulterioare.
 • SPECIALIZARI


  În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

  • Facultatea de Poliţie
  • Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă
  • Specializarea „Drept” învăţământ cu frecvenţă
  • Facultatea de Pompieri
  • Specializarea „Instalaţii pentru construcţii - pompieri” învăţământ cu frecvenţă
  • Facultatea de Arhivistică
  • Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă

  Date importante

  Informatii de ultima ora :
  ADMITERE 2015
  29 iulie 2015

  PRECIZĂRI privind participarea la proba scrisă a concursului de admitere la facultatea de Arhivistică
  Citeste mai mult

  29 iulie 2015

  PLANIFICAREA EXAMENULUI SCRIS PE SERII
  Citeste mai mult

  ACCESUL CANDIDATILOR
  Citeste mai mult

  29 iulie 2015

  Lista candidatilor ADMISI pentru PROBE SCRISE
  Citeste mai mult

  28 iulie 2015

  PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2015, programul de studii universitare de licenţă „Administraţie publică”, forma de învăţământ „cu frecvenţă”
  Citeste mai mult

  28 iulie 2015

  PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2015, programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la distanţă”
  Citeste mai mult

  16 iulie 2015

  INSTRUCTAJ PRIVIND PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
  Citeste mai mult

  16 iulie 2015

  Date de contact :
  șef Birou Relații Publice și Cooperare Interuniversitară, cms. șef prof.univ.dr. NICOLAE RADU, purtător de cuvânt, concurs admitere - tel. 0744. 830.633


  16 iulie 2015

  În perioada concursului de admitere - 17.07 - 05.08.2015 - Academia de Poliție ”Al.I.Cuza” nu asigură cazare candidaților.

  16 iulie 2015

  ANUNȚ IMPORTANT
  Prin excepție, în ziua de 17 iulie, datorită desfășurării ceremoniei de ridicare în grad a promoției 2015 a Facultății de Poliție și, respectiv, Facultății de Pompieri, înscrierea candidaților la admiterea la Facultatea de Arhivistică se va derula între orele 12.00 - 16.00.

  09 iulie 2015

  HOTĂRÂRE A SENATULUI UNIVERSITAR
  Citeste mai mult

  12 martie 2015
  Criterii specifice de vârstă
  13 februarie 2015
  M.A.I. aproape de tine