Admitere2014

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA In academia de politieAdmiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2014 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul AcademieiSPECIALIZARI


În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

  • Facultatea de Poliţie
  • Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă
  • Specializarea „Drept” învăţământ cu frecvenţă
  • Facultatea de Pompieri
  • Specializarea „Instalaţii pentru construcţii - pompieri” învăţământ cu frecvenţă
  • Facultatea de Arhivistică
  • Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă

Date importante

Informatii de ultima ora :
ADMITERE 2014
01 august 2014

CONTESTATIILE LA PROBA SCRISA SE COMPLETEAZA SI SE DEPUN LA SEDIUL ACADEMIEI IN URMATORUL INTERVAL ORAR: 01.08.2014 - orele 10:00-20:00, 02.08.2014 - orele 07:30-10:00.

10 iulie 2014

Prin excepţie, în ziua de 15 iulie, datorită desfăşurării ceremoniei de avansare în grad a promoţiei 2014 a Facultăţii de Poliţie şi, respectiv, Facultăţii de Pompieri, înscrierea candidaţilor la Facultatea de Arhivistică se va derula între orele 13:00-16:00.

26 iunie 2014

În temeiul dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile, candidaţilor care optează pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică nu li se aplică baremele referitoare de înălţimea minimă pentru bărbaţi şi femei,acestea fiind valabile doar pentru candidaţii ce optează pentru Facultatea de Poliţie, respectiv, Facultatea de Pompieri.

25 iunie 2014

Hotărârea Senatului Universitar referitoare la modificările aduse Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în anul 2014.
Citeste mai mult

12 iunie 2014

Pentru informatii suplimentare cu privire la admiterea in Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", sesiunea iulie 2014, va rugam sa apelati numarul de telefon 021.310 06 06, in intervalul orar 09.00-14.00 sau sa trimiteti mail la secretar@academiadepolitie.ro.

30 mai 2014

Având în vedere prevederile art. I din OMAI nr. 81/27.05.2014 (publicat M.Of. nr 391/27.05.2014) pentru modificarea OMAI 665/2008, criteriul de vârstă a candidaţilor pentru participarea la consursul de admitere, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, prevăzut la art 6, alin 3, litera a din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2014, se modifică astfel:
• să aibă vârsta de până la 40 de ani, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar.

06 mai 2014

I. Având în vedere prevederile art I.1 din OMAI nr 63/2014 (publicat M.Of. nr 309/2014) pentru modificarea OMAI 665/2008, criteriul de înălţime minimă a candidaţilor pentru participarea la consursul de admitere, prevăzut la art 6, alin 3, litera d din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2014 se modifică după cum urmează:
• Pentru barbaţi - de la 1,70 m la 1,65 m
• Pentru femei - de la 1,65 m la 1,60 m.
II. Având în vedere prevederile art II din OMAI nr 16/2014 (publicat M.Of. nr 88/2014) pentru modificarea OMAI 665/2008, criteriile de înălţime nu se aplică la recrutarea candidaţilor pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.”