Admitere2018

Regulament admitere 2018 Regulamentul de admitere a fost republicat, in urma constatării unor erori materiale, referitoare la calendarul desfășurării activităților. Calendar concurs de admitere la specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Hotărârea Senatului Universitar Număr locuri Planificare probe medicale si sportive Lista candidaților respinși medical Listă rezultate respinși probe sportive Listă candidați înscriși la admitere-Fac.de Arhivistică Listă rezultate evaluare psihologică Fac.de Arhivistică
Repartizare candidaţi pe săli
Liste provizorii
Rezultate finale admisi
Rezultate finale respinsi
Contestatii
Subiecte si răspunsuri

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA In academia de politieAdmiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2016 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • H.G. nr. 787 din 03.07.2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
 • O.U.G. nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă aprobat prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.E.N. nr. 4923 din 29.08.2013privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2014;
 • Ordinul M.E.N. nr. 5734/2013privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2014-2015;
 • Ordinul ministrului administrației și internelor, nr. 665/2008privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., cu modificările ulterioare.
 • Ne cerem scuze pentru că în perioada 12.02.-18.02.2018 informațiile de pe pagina de admitere nu au fost actualizate din cauza unor probleme legate de serverul pe care este găzduit site-ul Academiei de Poliție.

  SPECIALIZARI


  În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel: