ACHIZITII PUBLICE

Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti
Cod de identificare fiscala: 4266472
Adresa: Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Telefon: 0213175523; int. 17139, 17224, 17226
Fax: 0213170844

ANUNT - 17.08.2017

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” vă informează că intenţionează să cumpere, prin achiziţie directă, servicii de formare profesională – Curs de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă menţionate în caietul de sarcini publicat în anexa prezentului anunţ. Valoarea totală estimată a achiziţiei este în cuantum de 3.655,00 lei fără T.V.A., criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/pachet pentru ofertele care corespund cerinţelor din caietul de sarcini. Depunerea ofertelor se va face în plic închis și sigilat la adresa: Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, București, cu mențiunea: ACHIZIȚIE SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ: NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ, până la data de 21.08.2017. Date, informaţii suplimentare și caietul de sarcini se pot obţine de la Biroul Achiziţii, e-mail achizitii@academiadepolitie.ro sau telefon 021/317.55.23 int. 17226.

Caiet de sarcini