ULTIMAORA

29 ianuarie 2015

Planificarea examenelor de promovare pentru semestrul I, seria 2015-2017, respectiv seria 2014-2016 semestrul III, cât și planificarea susținerii examen

Planificare examenelor de promovare seria 2014/2016
Planificare examenelor de promovare seria 2015/2017
29 ianuarie 2015

Graficul pentru desfăşurarea examenului de licenţă sesiunea februarie 2016 pentru absolvenţii de la învăţământ cu frecvenţă, seria 2011-2015, specializarea Drept

Citeste mai mult
27 ianuarie 2015

Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru fiecare probă stabilite de către comisiile de concurs, conform art.31 alin.(2) din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” Citeste mai mult

20 IANUARIE 2016

Planificarea examenelor pentru studenții din anul I, Facultatea de Drept și Științe Administrative, forma de învățământ ”la distanță”, programul de studii universitare de licență ”Drept”

GRAFICUL EXAMENELOR

14 IANUARIE 2016

Susținerea examenelor la doctorat, pentru doctoranzii din anul I de studiu, va avea loc astfel :

1. Pentru doctoranzii de la Școala doctorală ”Drept” în perioada 15-19.02.2016;

2. Pentru doctoranzii de la Școala doctorală ”O.P.S.N.” în perioada 22-26.02.2016.


Program orar - examene domeniul "DREPT"

07 IANUARIE 2016

COMUNICAT Nr. 5 din 5 ianuarie 2016
Citeste mai mult

21 DECEMBRIE 2015

ANUNT C.I.F.R.I.D.
Citeste mai mult

Planificare ID

16 DECEMBRIE 2015

ANUNT RESURSE UMANE
Citeste mai mult

15 DECEMBRIE 2015

ANUNT

În perioada 21-31.12.2015 secretariatele facultăților ( inclusiv masteratele ) și compartimentul Acte de studii, nu desfășoară activități de lucru cu publicul.

12 NOIEMBRIE 2015

C.I.F.R.I.D.

Echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor corespunzătoare pentru studenții de la programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică”, forma de învățământ ”frecvență redusă” și studenții de la programul de studii universitare de licență ”Drept”, forma de învățământ ”la distanță”.
Citeste mai mult

Planificarea activităților tutoriale și asistate pentru studenții din anul I, II și III forma de învățământ ”frecvență redusă”, programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică”.
Citeste mai mult

30 OCTOMBRIE 2015

ANUNT MASTER
Planificare sem.I pentru programele de masterat SERIA 2015/2017

Planificare sem.III pentru programele de masterat SERIA 2014/2016

PROGRAM ELIBERARI ADEVERINTE/CERTIFICATE - DEPUNERI CERERI

16 OCTOMBRIE 2015

C O M U N I C A T - REFERENDUM UNIVERSITAR - REZULTATE
Citeste mai mult

07 OCTOMBRIE 2015

Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, prin Centrul Pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează, în perioada 19 noiembrie 2015 - 26 februarie 2016, cursul postuniversitar ”Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.
Ofertă CPDO

Structură cursuri CPDO

07 OCTOMBRIE 2015

Situația candidaților declarați admiși în urma depunerii cererilor de redistribuire pe locurile cu taxă rămase libere.
Citește mai mult

07 OCTOMBRIE 2015

CALENDARUL SESIUNII A II-A DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE MASTERAT Arhivistică contemporană
Citește mai mult

30 SEPTEMBRIE 2015
REZULTATE MASTER 2015

ANUNT IMPORTANT MASTER

30 SEPTEMBRIE 2015

C O M U N I C A T - organizarea referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”.
Citește mai mult

23 SEPTEMBRIE 2015

Anunt candidati declarati admisi
A N U N T

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA „DREPT” - FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ” FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT „CU FRECVENŢĂ” SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015


23 SEPTEMBRIE 2015

Rezultatele concursului de admitere la cursul de masterat "Managementul situatiilor de urgenta", sesiunea septembrie 2015.
Citește mai mult

23 SEPTEMBRIE 2015

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia în vederea participării la a doua mobilitate în cadrul proiectului, vizita de studiu de la Academia de Poliție din Avila și Divizia de Formare și Perfecționare a Poliției Naționale din Madrid - SPANIA.
Citește mai mult

22 SEPTEMBRIE 2015

Planificarea examenelor de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2015
Citește mai mult

22 SEPTEMBRIE 2015

Lista candidaților înscriși la programul de studii universitare de licență ”Drept” - forma de învățământ ”la distanță” și la programul de studii universitare de licență ”Administrație publică” - forma de învățământ ”cu frecvență”
A N U N T

Lista candidați ”Drept”

Lista candidați ”Administrație publică”


22 SEPTEMBRIE 2015

Rezultatele procesului de selecție a candidaților înscriși la cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”
Rezultate

PROGRAM ACTIVITĂȚI CURS POSTUNIVERSITAR
Program


16 septembrie 2015

Se prelungește perioada de înscriere la concursul de admitere la Școala Doctorală, până la data de 18.09.2015, ora 15.00.

15 septembrie 2015

În şedinţa din data de 11.09.2015 Senatul Universitar a stabilit calendarul privind organizarea referendumului de stabilire a modalităţii de desemnare a Rectorului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, după cum urmează: - 15.10.2015 – DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI - 16.10.2015 VALIDAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATULUI REFERENDUMULUI

15 septembrie 2015

TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia în vederea participării la prima mobilitate în cadrul proiectului, vizita de studiu de la structurile daneze de aplicare a legii din Copenhaga - DANEMARCA. Citeste mai mult

14 septembrie 2015

ANUNŢ - privind calendarul activităţilor pentru selecţia candidaţilor pentru mobilitatea externă (vizită de studiu) la Avila și Madrid, SPANIA, în perioada 08.11 – 14.11.2015, în cadrul proiectului „Securitate prin cunoaștere – rețea integrată / educațională de formare, consiliere și orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranță națională” - SECNETEDU Citeste mai mult

04 septembrie 2015

În vederea înmatriculării în anul universitar 2015-2016, studenţii anului I, II şi III - Învăţământ Frecvenţă Redusă, sunt rugaţi să se prezinte în perioada 07-11.09.2015 ora 0800 – 1400, la sediul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” – Centrul Învăţământ Frecvenţa Redusă şi Învăţământ la Distanţă, cu următoarele documente: Citeste mai mult

04 septembrie 2015

Anunt privind calendarul activităţilor pentru selecţia candidaţilor pentru mobitatea externă (vizită de studiu) la Copenhaga, DANEMARCA, în perioada 25.10 – 31.10.2015, în cadrul proiectului „Securitate prin cunoaștere – rețea integrată / educațională de formare, consiliere și orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranță națională” - SECNETEDU Citeste mai mult

01 septembrie 2015

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada septembrie – noiembrie 2015, cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”, recunoscut și acreditat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Citeste mai mult

01 septembrie 2015

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează Workshop-ul cu tema: „Prezentarea celor 6 manuale şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor de formare” în cadrul obiectivului nr. 4.2 al proiectului cu titlul "Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea C.B.R.N.”, finanţat de Comisia Europeană prin PROGRAMUL PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME (CIPS/ISEC/2012).

03 august 2015

 • Programele de studii universitare de masterat 2015

 • Tematica si bibliografie
  03 august 2015

  ANUNŢ
  Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2015
  Citeste mai mult

  02 august 2015

  ATENTIE - În urma analizei contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a contestațiilor nu a admis nici o contestatie.

  01 august 2015

  ATENTIE - Candidatii declarati admisi trebuie sa se prezinte pe data de 03.08.2015 ora 08:00 la sediul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Aleea Privighetorilor. Nr. 1A, sect. I, Bucuresti, in vederea efectuarii masuratorilor pentru uniforma.

  01 august 2015

  Oferta admitere specializarea "Drept", invatamant la distanta, sesiunea septembrie 2015 - Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
  Citeste mai mult

  01 august 2015

  Oferta admitere "Administratie Publica" sesiunea septembrie 2015 - Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
  Citeste mai mult

  01 august 2015

  Lista candidatilor ADMISI si RESPINSI
  Citeste mai mult

  01 august 2015

  Lista candidatilor ADMISI si RESPINSI
  Citeste mai mult

  29 iulie 2015

  Lista candidatilor ADMISI pentru PROBE SCRISE
  Citeste mai mult

  29 iulie 2015

  A N U N Ţ
  Vă informăm că în perioada 10 – 21.08.2015, activitatea privind depunerea cererilor de eliberare a adeverinţelor şi certificatelor privind studiile universitare de masterat precum şi eliberarea acestora, va fi sistată în vederea efectuării concediilor.

  29 iulie 2015

  Planificarea sesiunii de restante-reexaminari, anul universitar 2014-2015
  Anii I - II / curs cu frecvenţă redusă anul universitar 2014 – 2015
  Anii I - II OSP / Drept respectiv III Drept - curs cu frecvenţă, anul universitar 2014 – 2015

  21 iulie 2015

  REZULTATELE (MEDIILE) EXAMENULUI DE SELECŢE PENTRU 36 BURSE DOCTORALE în cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranţă naţională – SECNETEDU”.
  Rezultate

  21 iulie 2015

  Rezultatele examenului de selecție pentru 4 (patru) burse doctorale în cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranţă naţională – SECNETEDU”.
  Rezultate

  10 iulie 2015

  În perioada concursului de admitere - 17.07 - 05.08.2015 - Secretariatul Academiei ( compartimentul acte de studii și compartimentul evidență studii de masterat ) și Secretariatele facultăților nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări adeverințe, acte de studii etc. ).

  09 iulie 2015

  ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU 4 (patru) BURSE DOCTORALE in cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere– Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică și siguranţă naţională – SECNETEDU”
  Anunt
  Metodologie

  09 iulie 2015

  REZULTATELE EXAMENULUI DE SELECTIE PENTRU BURSE DOCTORALE in cadrul proiectului "Securitate prin cunoastere - Retea integrata/educationala de formare, consiliere si orientare a doctoranzilor pentru o cariera in cercetare in domeniile de securitate, aparare, ordine publica si siguranta nationala -SECNETEDU"
  Citeste mai mult

  09 iulie 2015

  Rezultate finale obtinute la concursul organizat pentru ocupare a 4 posturi muncitor calificat IV-I ( 2 ospatar / 1 spalator textile / 1 frizer) - personal contractual in cadrul Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare si Hranire - compartimentul Hranire/compartimentul Echipament
  Citeste mai mult

  26 iunie 2015

  ANUNT PRIVIND SELECTIA CANDIDATILOR PENTRU BURSE DOCTORALE in cadrul proiectului " Securitate prin cunoastere - Retea integrata/educationala de formare, consiliere si orientare a doctoranzilor pentru o cariera in cercetare in domeniile securitate, aparare, ordine publica si siguranta nationala - SECNETEDU"
  Citeste mai mult
  Metodologia de selectie

  25 iunie 2015

  PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI II – SERIA 2014/2016
  Citeste mai mult

  24 iunie 2015

  ANUNŢ DE SELECŢIE A EXPERŢILOR PE TERMEN SCURT privind angajarea unui număr de 16 experţi pe termen scurt, în vederea implementării proiectelor POSDRU/189/2.1/G/156813 – „Creşterea calităţii serviciilor publice şi a angajabilităţii prin stagii de practică STUDAP BUC-IF” POSDRU/189/2.1/G/156773 – „Practica de azi – o şansă în plus pentru angajare STUDAP 2015”
  Citeste mai mult

  19 iunie 2015

  ANUNŢUL PUBLIC al intenţiei de lansare a competiţiei de atribuire a proiectului PS 3.1.5 Sistem modular multifuncţional, pilot pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare - salvare a persoanelor din medii ostile vieţii
  Citeste mai mult

  12 iunie 2015

  PLANIFICAREA SESIUNII DE RESTANŢE - REEXAMINĂRI pentru studenţii anilor III OSP / IV Drept - curs cu frecvenţă, anul universitar 2014 – 2015
  Citeste mai mult

  11 iunie 2015

  PLANIFICAREA SESIUNII DE FINALIZARE A STUDIILOR pentru - SERIA 2013/2015 - P.S.U.M. DE 4 semestre -
  Citeste mai mult

  08 iunie 2015

  Anunţ privind calendarul susținerii rapoartelor finale de cercetare postdoctorală de către cercetătorii postdoctoranzi, în cadrul proiectului „ Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, perioada 17.06-19.06.2015
  Citeste mai mult

  26 mai 2015
  Graficul examenelor pentru studenţii anului I FR, seria 2014 – 2017
  Graficul examenelor pentru studenţii anului II FR, seria 2013 – 2016
  22 mai 2015

  Graficul pentru desfăşurarea examenului de licenţă sesiunea iulie 2015 pentru absolvenţii de la învăţământ cu frecvenţă, seria 2011-2015, specializarea Drept şi seria 2012-2015, specializarea Ordine si Siguranţa Publică
  Citeste mai mult

  23 aprilie 2015

  TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia în vederea participării la cea de-a treia mobilitate în cadrul proiectului, stagiul de la „Estonian Academy of Security Science”, EU – Lisa”, „Enterprise” , Tallinn / ESTONIA
  Citeste mai mult

  10 aprilie 2015

  Susţinerea examenelor restante la doctorat, pentru doctoranzii din anul I de studiu, va avea loc în perioada 18.05-29.05.2015, la o data stabilită de comun acord cu conducătorii de doctorat, şi nu în perioada 01.06-05.06.2015, cum a fost stabilit iniţial.

  17 aprilie 2015

  Anunţ privind calendarul activităţilor pentru selecţia candidaţilor pentru mobitatea externă (stagiu) la Tallinn, Estonia, în perioada 31.05 – 06.06.2015, în cadrul proiectului „ Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”.
  Citeste mai mult

  10 aprilie 2015

  „Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 16.04.2015, ora 14.00, în sala Colegiului Național de Afaceri Interne (pavilionul Vest, parter) festivitatea de acordare a Certificatelor de absolvire a Cursului de formare de formatori organizat în cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea capacității de reacție a structurilor de ordine și siguranță publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul „PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME", cod contract HOME/2012/ISEC/AG/4000004426”.
  Site proiect

  03 aprilie 2015

  Susţinerea examenelor restante la doctorat, pentru doctoranzii din anul I de studiu, va avea loc în perioada 01.06-05.06.2015, la o data stabilită de comun acord cu conducătorii de doctorat.

  18 martie 2015

  În atenţia studenţilor la învăţământul cu frecvenţă redusă, anii I - II, seriile 2013-2016, respectiv 2014-2017
  Planificare semstrul II

  17 martie 2015

  În perioada 25-27 Februarie 2015, delegația Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, alcătuită din Prorectorul academiei, Dl. Col. Conf.univ.dr. Ion BUSUIOC (membru al Consiliului de Conducere EFSCA) și Dl. Col. Instr.mil.pr. I drd.ing. Ionel-Alin MOCIOI (din Facultatea de Pompieri și Secretar al EFSCA), a participat la Ședința Consiliului de Conducere al Asociației Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri – European Fire Service Colleges’ Association – EFSCA la Vilnius, în Lituania.
  Citeste mai mult

  12 martie 2015

  PLANIFICARE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE MASTERAT, seriile 2014/2016, 2013/2015
  Citeste mai mult

  23 februarie 2015

  Rezultatele examenului de disertaţie "Managementul situatiilor de urgenta" - seriile 2013-2015/2012-2014
  Citeste mai mult

  16 februarie 2015

  INFORMATII ADMITERE 2015 - Regulamentul de admitere si Hotararea Senatului Universitar
  Citeste mai mult
  Hotararea Senatului Universitar

  05 februarie 2015

  Planificare activitati studii de masterat 2015
  Citeste mai mult

  29 ianuarie 2015

  Candidati SmartSPODAS
  Citeste mai mult

  28 ianuarie 2015

  TABEL CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute de candidati la selectia in vederea participarii la cea de-a doua mobilitate in cadrul proiectului, vizita de studiu la "Colegiul European de Securitate si Aparare" si la "Comisia Europeana", Bruxelles/Belgia.
  Citeste mai mult

  22 ianuarie 2015

  Examen de licenta, sesiunea februarie 2015
  Grafic licenta
  Formular inscriere licenta
  Documente necesare
  Tematica

  17 octombrie 2014

  Dezvoltarea capacității de reacție a structurilor de ordine și siguranță publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN
  Program formatori CBRN
  Rezultate formator

  01 octombrie 2014

  În atenţia candidaţilor declaraţi respins la examenul de admitere pentru Programele de Studii Universitare de Masterat sesiunea Septembrie 2014, vă facem cunoscut faptul că:
  Citeste mai mult

  26 septembrie 2014

  Perioadele de desfăşurare ale programului de studii universitare de masterat „Managementul situaţiilor de urgenţă” organizat de Facultatea de Pompieri în sem.I al anului univ.2014-2015.
  Citeste mai mult

  24 septembrie 2014

  Planificarea examenelor de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2014
  Citeste mai mult

  18 septembrie 2014

  Buletin informativ ceremonial depunere juramant militar
  Citeste mai mult

  17 septembrie 2014

  Rezultate evaluare vizită de studiu Germania, proiect SmartSPODAS
  Citeste mai mult

  16 iulie 2014

  Marţi, 15.07.2014, ora 11.00, la sediul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” , s-a desfăşurat Ceremonialul avansării în grad profesional/militar de subinspector/sublocotenent a promoţiei de absolvenţi ai Academiei de Poliţie, 2014.

  Citeste mai mult

  BINE ATI VENIT!

  Infiintata in 1991, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" este o institutie publica de invatamant superior acreditata, din reteaua de invatamant de stat.

  Acesta este site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, structură a Ministerului Administraţiei şi Internelor din România, unde pot fi aflate informaţii legate de activitatea instituţiei şi orice alte date de interes public din sfera de competenţă.

  CITESTE MAI MULT


  ACTIVITATI IMPORTANTE


  LUNA APRILIE 2016

  SIMPOZIONUL STIINTIFIC
  „Jandarmeria Romana - traditii si perspective”
  editia a VI-a  ANUNT

  LUNA APRILIE 2016

  Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza organizeaza, in data de 21 aprilie 2016, editia a V-a a Conferintei stiintifice a studentilor "IMPORTANTA INVATAMANTULUI UNIVERSITAR IN CADRUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE"  ANUNT

  Invitatie

  Invitation

  LUNA APRILIE 2016

  Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza organizeaza, in data de 21 aprilie 2016, editia a V-a a Conferintei stiintifice a studentilor "IMPORTANTA INVATAMANTULUI UNIVERSITAR IN CADRUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE"  ANUNT

  Invitatie

  Invitation

  LUNA NOIEMBRIE 2015

  In data de 26.11.2015, intre orele 14.30-15.30, in Aula Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" va avea loc simpozionul dedicat Zilei Nationale a Romaniei cu tema:
  “MAREA UNIRE DIN 1918 IN CONSTIINTA ISTORICA ROMANEASCA”.  Comunicat

  Invitatie

  LUNA OCTOMBRIE 2015

  Biroul Electoral al Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”
  REFERENDUM UNIVERSITAR  CITESTE MAI MULT

  LUNA OCTOMBRIE 2015

  Scoala Doctorala
  Ordine publica si siguranta nationala, organizeaza in data de 23.10.2015, incepand cu orele 09.00, conferinta stiintifica
  NOI PROVOCARI ALE SECURITATII INTERNE IN U.E., Editia I
  , care se adreseaza doctoranzilor si masteranzilor din domeniul Ordine Publica si Siguranta Nationala
  CITESTE MAI MULT

  LUNA IUNIE 2015

  Conferinta stiintifica a scolilor doctorale
  CERCETARI DOCTORALE IN DOMENIUL JUSTITIEI SI AFACERI INTERNE
  editia a III-a
  12 iunie 2015, ora 09:00  CITESTE MAI MULT

  LUNA MARTIE 2015

  Centrul de Invatamant cu Frecventa Redusa si Invatamant la Distanta  CITESTE MAI MULT

  LUNA MAI 2015

  Conferinta stiintifica internationala
  PROVOCARI SI STRATEGII IN ORDINEA SI SIGURANTA PUBLICA
  editia a II-a
  28-29 mai 2015

  Din cauza unor probleme de ordin tehnic, comunicarea nu se poate realiza prin intermediul adresei mara.ioan@academiadepolitie.ro.

  Rugăm persoanele interesate de participarea la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică", ediţia a II-a (28-29 mai 2015), respectiv la Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere", ediţia a IV-a (30 aprilie 2015) să utilizeze adresa marayoan@yahoo.com.  CITESTE MAI MULT

  INFO

  LUNA APRILIE 2015

  Conferinta stiintifica a studentilor
  IMPORTANTA INVATAMANTULUI UNIVERSITAR IN CADRUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE
  editia a IV-a
  30 aprilie 2015

  Din cauza unor probleme de ordin tehnic, comunicarea nu se poate realiza prin intermediul adresei mara.ioan@academiadepolitie.ro.

  Rugăm persoanele interesate de participarea la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică", ediţia a II-a (28-29 mai 2015), respectiv la Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere", ediţia a IV-a (30 aprilie 2015) să utilizeze adresa marayoan@yahoo.com.  CITESTE MAI MULT

  LUNA FEBRUARIE 2015

  WORKSHOP CU TEMA
  „PROBLEME CONTEMPORANE PRIVIND SECURIZAREA FRONTIERELOR, MIGRATIA SI AZILUL”
  ORGANIZAT DE CATRE ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza", in data de 10 februarie 2015, intre orele 09:30-14:00, in sala de conferinte a hotelului Yesterday  CITESTE MAI MULT

  LUNA IANUARIE 2015

  WORKSHOP CU TEMA
  “COOPERAREA INTER-AGENTII IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII CRIMINALITATII”
  ORGANIZAT DE CATRE DEPARTAMENTUL DE POLITIE IN ZIUA DE 27 IANUARIE 2015, INTRE ORELE 10,30-14,00  CITESTE MAI MULT

  LUNA IANUARIE 2015

  Simpozionul stiintific JANDARMERIA ROMANA
  TRADITII SI PERSPECTIVE, EDITIA A V-a
  ,
  PE CARE DEPARTAMENTUL DE JANDARMI, PREGATIRE GENERALA SI STIINTE SOCIO-UMANISTE
  DORESTE SA-L ORGANIZEZE CU OCAZIA Zilei Jandarmeriei Romane
  ,in ziua de miercuri, 01.04.2015, intre orele 10.00-15.00
  in Aula Academiei de Politie.  CITESTE MAI MULT

     Colegiul National de Afaceri Interne


  Colegiul National de Afaceri Interne